Afbeelding
Milieu Centraal

Column DuurzaamWaalre: warmtepompen, waar of niet waar?

Algemeen 285 keer gelezen

Sla welk dag- of weekblad maar open en er staat wel een artikel in over het wel en wee van warmtepompen. Onze overheid ziet het liefst dat we allemaal zo snel mogelijk overgaan op een warmtepomp.

Het is jammer dat veel artikelen nogal kwalitatief van aard zijn, zonder echte getallen. Wij als energiegidsen, vaak met een technische achtergrond, proberen kwantitatief te zijn. Praten met getallen.

Twee belangrijke ‘waar of niet waar’- thema’s wil ik vandaag benoemen:

Stelling 1: Een warmtepomp zorgt niet voor een reductie van het gebruik van fossiele brandstof omdat de elektriciteit die we in de winter nodig hebben niet groen is. Zonnepanelen leveren slechts 10% van wat ze in de zomer doen, en onze elektriciteit komt van centrales, gestookt met fossiel gas. Het Centraal Bureau voor de Statistiek levert het antwoord, de meest recente cijfers voor nu zijn van december 2023. Van de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit komt 42% uit groene energie. De zonnestroom neemt weliswaar af, de gewonnen windenergie van land en zee neemt in de winter sterk toe. Vanuit duurzaamheid een warmtepomp aanschaffen, doen dus.

Stelling 2: Een warmtepomp leidt niet tot een forse besparing. De beste uitleg is een versimpelde rekensom: Stel u verbruikt 1200 m3 gas en u wilt een hybride warmtepomp aanschaffen voor 5000 euro. Met de warmtepomp bespaart u 65% gas = 789 m3 gas. Bij een gasprijs van 1,35 euro is dat 1065 euro.
789 m3 gas komt overeen met 7890 kWh elektriciteit. Bij een warmtepomp met een gemiddelde COP over het winterseizoen van 3 gaat u dan 2630 kWh elektriciteit verbruiken à 0,35 = 900,50 euro.
U bespaart slechts 165 euro per jaar bij een investering van 5000 euro. De stelling is dus juist. Hier wordt u niet rijk van. Tenzij: als een substantieel deel van de benodigde elektriciteit (nu nog met saldering) zelf opgewekt wordt, kan het interessant worden. Goed rekenen dus. We kunnen u helpen. De investering in zonnepanelen moet wel deels meegenomen worden.

In ons laatste webinar zijn we veel uitgebreider ingegaan op het thema warmtepompen. U kunt de presentatie terugkijken en downloaden via https://duurzaamwaalre.nl/webinar 

Jan van de Venne, Energiegids Duurzaam Waalre.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant