column
column

Veertig

Algemeen 1 keer gelezen

De punk viert een jubileum dit jaar. We zullen maar niet zeggen hoe oud hij wordt, want eigenlijk mag hij niet over de puberteit heen. Punkers gaan langer mee dan u denkt en zijn vooral altijd miskend geweest omdat ze niet van mensen houden (of elkaar), niet van zonlicht, en niet van seks in het algemeen. Maar daar doe je die belangrijke stijlvorm van de 20ste eeuw, vooral bekend om zijn uitingen in de muziek en de mode, geen recht mee. Punk is breedvoeriger, veelomvattender. Zelfs mijn hondje, een tijdens het wandelen meestal voor een Berner sennenhond aangeziene sint-bernhard, draait zich zichtbaar genietend om in zijn mand bij het horen van een lied van Johnny Rotten en kornuiten. Sowieso zijn andere muziekstromingen een stuk dwingender, omdat die je opdragen dingen te doen als de shake, de shuffle, de twist en zelfs de mashed potato.
Punkers zijn niet per se anarchistisch, maar wel nogal kritisch over onder andere de ideeën die naar voren werden gebracht door eerdere muziekvormen zoals glamrock, waarin bijvoorbeeld de ervaring het doelloze heiligt. Ze zijn ook met een hoge mate van zelfgevoel bedeeld door het feit dat punk, voor zover ik weet, de enige stijl is die stelt dat culturele uitingen niet simpelweg verklaard moeten worden met een of andere set waarneembare gegevens, maar juist aan de lopende band gefalsificeerd moeten kunnen worden. Want stel je hoort een deun uit de radio komen met een feelgoodboodschap en je vindt wat vergeten geld in je broekzak, dan zou daarmee het bewuste lied al zomaar zijn geverifieerd. Toch, omdat dat met onnoemelijk veel dingen kan, maakt dat zo’n lied juist betekenisloos. Bij punk is een dergelijke ledigheid niet te vinden, zij wil juist niet afhankelijk van vage voorspellingen of ad-hoc-aanpassingen. Het gevolg van deze stellingname is natuurlijk dat punk nooit zondermeer kan suggereren de ultieme waarheid te zijn; het genre zou immers altijd nog weerlegd kunnen worden. Ervan uitgaande dat de quotiënt van het aantal gunstige uitkomsten en het aantal mogelijke uitkomsten de definitie van kans is, zit die kans er echter wel vierkant in, al beweren sommigen dat de controverse toch blijft bestaan dat niet iedereen het over hetzelfde heeft als men over punk rept.

Uit de krant