Afbeelding

Lezers schrijven: Voorsorteren op (verkeers)problematiek

Algemeen 326 keer gelezen

In de Voldijn zit een grote groep inwoners met een probleem. Of eigenlijk; een zienswijze en handelswijze waar een probleem uit kan ontstaan. Deze groep doorziet dat en kaart het aan. 

Wat is het geval. Op de plaats waar voorheen zorgcentrum ’t Laar gevestigd was en nu een groot gat gaapt, verrijst binnen afzienbare tijd een zorgcentrum voor mensen met dementie. Daarnaast worden de 3 bestaande flatgebouwen gerenoveerd en opgetopt met 21 appartementen tot een totaal van 140. De plannen daaromtrent zijn geruime tijd onder de aandacht van bewoners uit de wijk. Diverse organisaties en de gemeente Waalre hebben inspraakavonden, bijeenkomsten en burgerparticipatie-momenten georganiseerd. Prima. Meedenken wordt gewaardeerd. Maar tegendenken niet. En daar zit de kneep. Want voor de bewoners rondom het complex gaat veel veranderen. Heel veel. 

Wat betreft parkeervoorzieningen worden op eigen terrein 73 plekken voor 140 appartementen gerealiseerd. Overige parkeerplekken moeten worden gezocht in de straten rondom het complex.
 Bij een factor 1 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en eigen parkeernormen van de gemeente Waalre) betekent dat een toename van 70 auto’s in de wijk. Het nieuw te bouwen zorgcomplex voorziet in de behoefte van 90 bewoners (ter illustratie; voorheen waren er dat 60). Voor verzorgers, artsen, familie en overig bezoek worden 30 parkeerplekken ingericht. Elke auto meer zal in de omliggende straten moeten parkeren en dat is niet alleen overdag maar ook ‘s nachts. Het aantal verkeersbewegingen neemt fors toe, laad-en losmomenten voor het complex komt dicht tegen de huizen te liggen, veiligheid voor met name kinderen die naar de scholen gaan komt in het geding. Ook zullen er forse bouwgeluiden te horen zijn, verdwijnt een flink stuk groen en krijgt de wijk er storende geluidsbronnen van luchtinstallaties bij cadeau. Dat is nogal wat.

50 bewoners hebben een deel van deze problemen aangekaart bij de gemeente en middels het delen van hun zienswijze en bezwaren alsook 5 minuten spreektijd bij de gemeentelijke raadsvergadering (16-04-2024) dit ongenoegen geuit. Het resultaat van deze inspanningen is bedroevend. Geen enkel raadslid ziet reden de plannen te herzien of dat zelfs maar te overwegen.

Terwijl een oplossing letterlijk in het zicht ligt. Maak een aansluiting vanuit de rotonde van de burgemeester Mollaan naar de bestaande appartementen en het nieuwe zorgcentrum. Door de ontsluiting via de rotonde kunnen op logische wijze de vele vrije parkeerplaatsen hoek Hortensialaan/Burgemeester Mollaan gebruikt worden. Ontzie de wijk in verkeersbewegingen en help met meedenken over parkeren, veiligheid, geluidsoverlast en groen. De bewoners van de wijk willen gekend worden en de problematiek gezien.

Esther Poulissen, namens vele wijkbewoners De Voldijn

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant