Bijbouwen, zoals hier in Loverbosch in Asten, is volgens de Rabobank het devies. (Foto: Hein van Bakel)
Bijbouwen, zoals hier in Loverbosch in Asten, is volgens de Rabobank het devies. (Foto: Hein van Bakel)

Wooncrisis: ‘Ouderen kunnen voor doorstroming zorgen’

Algemeen 150 keer gelezen

REGIO - De huidige wooncrisis wordt onder meer veroorzaakt doordat ouderen pas laat op een seniorenwoning overstappen, waardoor de doorstroming op de huizenmarkt stokt. Dat concludeert de Rabobank in een uitgebreid eigen onderzoek. De bank wil daarom op grote schaal nieuwe woonoplossingen realiseren en brengt daarvoor een brede maatschappelijke beweging op gang.

Door Bram van Leuken

Het is voor starters en jonge gezinnen bijna onbegonnen werk om aan een huis te komen. Eén van de redenen daarvan is dat ouderen steeds langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, zo constateert de Rabobank in haar eigen onderzoeksrapport ‘Zo wil ik wonen en leven’. Volgens demografische modellen neemt het aantal 65-plussers in Oost-Brabant de aankomende twintig jaar steeds verder toe. Uitdaging volgens de bank is daarom ervoor te zorgen dat toekomstige ouderen wél bereid zijn om te verhuizen. 

Waarom blijven ouderen steeds langer in hun vertrouwde omgeving wonen? De Rabobank noemt drie oorzaken. Zo zijn verzorgings- en verpleeghuizen steeds meer gesloten: je komt alleen nog in aanmerking als je zorgbehoevend bent. Steeds meer ouderen zijn echter in staat om tot een langere leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast blijken veel ouderen ook gewoon niet te wíllen verhuizen. Volgens het rapport wil slechts 5 procent van de 55-plussers naar elders. De voornaamste reden hiervoor is dat met name ouderen hun vertrouwde omgeving niet willen verlaten.

Tot slot zijn er voor de kleine groep die wel openstaat voor verhuizing weinig alternatieven op de woningmarkt. De meesten zijn op zoek naar een specifieke zelfstandige ouderenwoning. De Rabobank ziet dat er allerlei nieuwe woonvormen ontstaan, maar dat slechts op kleine schaal, terwijl de vraag alsmaar toeneemt.

Bijbouwen

De oplossing voor dat laatstgenoemde probleem? Bijbouwen! Volgens de Rabobank gebeurt dat vanwege drie oorzaken nog veel te weinig. In de eerste plaats worden ouderen onvoldoende verleid om te verhuizen. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar die én levensloopbestendig zijn én in een geschikte woonomgeving staan. Daarnaast heeft nieuwbouw voor seniorenwoningen weinig urgentie. Ondanks dat steeds meer rapporten die urgentie onderkennen, ligt de focus van de politiek vooral op nieuwbouw voor starters en beginners. Tot slot concludeert de Rabobank dat de woonbehoeften van senioren onvoldoende bekend zijn bij gemeenten en projectontwikkelaars. 

Rabobank draagt zelf een oplossing aan voor dit probleem: het is voornemens een grote maatschappelijke beweging op te zetten waarin nieuwe woonoplossingen op grote schaal worden gerealiseerd. Dat doen ze middels drie gezamenlijke opgaven: agenderen, verbinden, bouwen.

De bank vindt het allereerst belangrijk dat het onderwerp bij verschillende partijen hoog op de agenda komt én blijft staan. Zoals bij zorginstellingen, verzekeraars, ontwikkelaars, gemeenten en niet in de laatste plaats bij bewoners zelf. Tussen deze partijen moet eerst verbinding worden gelegd voordat er kan worden gebouwd.

Uit de krant