Column: 'Positiviteit' bij de tandarts

  Column
Foto:

De meeste mensen zien de tandarts als een noodzakelijk kwaad, die persoon waar je twee keer per jaar langs moet. Ik had beter kapster kunnen worden of schoonheidsspecialiste. Dan had ik tenminste nog grotendeels klanten die uit eigen wil en met goede zin in een nieuwe 'coiffure' of 'facial peel' op hun afspraak komen. Als ik mijn humeur aan zou passen aan de gemoedstoestand van de doorsnee patiënt, dan zou ik veel stress hebben. Dus probeer ik er altijd een feestje van te maken. Maar soms is het lastig om te achterhalen wat iemand wil, 'zegt u maar wat verstandig is, u bent de specialist'.

Het gezondheidscentrum waar ik werk vierde onlangs haar 10-jarig jubileum en de organisatie had een hele leuke ochtend gepland over positieve gezondheidszorg. Simpel gezegd houdt het in dat de patiënt meer grip krijgt op zijn/haar eigen doelen, wat is belangrijk? Kwaliteit van leven wordt door iedereen anders ingevuld. Een dokter kan het één willen, maar als de patiënt meer gebaat is bij het ander moet je daarachter zien te komen. Het blijkt dat velen een betekenisvol leven belangrijker vinden dan lichamelijke gezondheid. Maar hoe kom je erachter wat iemand echt wil?

Via www.mijnpositievegezondheid.nl kan je een vragenlijst invullen over verschillende gebieden in het leven. Het gaat om lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks leven. Deze test kan zeer verrassende antwoorden geven over welke gebieden in je leven meer aandacht nodig hebben. Qua dagelijks leven, lach je bijvoorbeeld niet meer door gebitsproblemen?

Veel mensen hebben nog het idee dat ze naar de tandarts moeten. Sinds de jaren 60 is er enorme vooruitgang geboekt in de gebitten van de Nederlander, ook doordat er lange tijd een saneringsplicht is geweest. Men moest minstens 2x per jaar naar de tandarts, pas dan werden behandelingen vergoed door het ziekenfonds. Die plicht is vervallen en mensen kunnen in principe doen wat ze willen, het 'moeten' is niet meer. Maar mensen wíllen (meestal) wel nog een mooi gezond gebit.

Dan komen we midden in het grijze gebied van wat is nodig, wat is wenselijk, wat is betaalbaar, wat wil iemand nou van zijn/haar tandarts? De dagen dat wij zeggen 'u moet dit en dat' zijn echt voorbij. We gaan meer richting individuele coaching en begeleiding dan de eenheidsworst van vroeger. Maar het gaat nog wel even duren voordat mensen het normaal vinden dat binnen hetzelfde gezin men andere adviezen krijgt qua frequentie van tandartsbezoek. 'Is die mondhygiënist nou echt nodig?' De eenheidsworst van vroeger was wel overzichtelijker.

In al mijn optimisme, positivisme en helpende-hand-isme doe ik mijn best om individueel te bepalen waar ik iemand blij mee kan maken. 'Een optimistische houding is het geheim van succes', aldus de Dalai Lama.

Maartje Borghuis

Meer berichten