Zonnepanelen of windmolens, het kan ook allebei.
Zonnepanelen of windmolens, het kan ook allebei. (Foto: Zonnepanelen versus/en windmolens)
Waalre Energie Lokaal

Zonnepanelen versus / en windmolens

  Column

In de vakantie, rijdend over 's lands (en buitenlandse) wegen, passeer je (nog steeds) regelmatig pompstations met steeds meer laadpalen voor elektrische auto's. Wat je ook ziet zijn overal grote overkappingen om ervoor te zorgen dat de tankende persoon bij regen ook droog kan tanken. De overkappingen zijn al snel 10 bij 20 meter oftewel 200 m2,terwijl de grotere overkappingen wel 10 x 70 meter kunnen zijn oftewel 700 m2.

Daar passen al snel 120 tot 400 zonnepanelen op met een gemiddelde van 300. Volgens Google zijn er in Nederland ruim 4000 tankstations. Totaal passen daar circa 300 x 4000 oftewel 1.200.000 panelen op met een jaarlijkse opbrengst van naar schatting 250 x 1.200.000 kWh oftewel 300.000 MWh.

De gemiddelde jaarlijkse opbrengst van een windmolen van 2MW is circa 4000 MWh!
Dat geeft aan dat we met alleen zonnepanelen op alle daken van pompstations, circa 70 windmolens op het land, kunnen uitsparen.

Waarom niet de eigenaren van pompstations, bijna altijd de grote oliemaatschappijen, die ook een groot deel van de problematiek hebben veroorzaakt, verplichten om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. De kosten per station zouden zijn: circa 300 zonnepanelen x 150 euro betekent een totaal van 45.000 euro.

Daken van gebouwen voor logistieke distributiecentra zijn al snel 20.000 tot 70.000 m2 groot. Daar zouden tussen de 12.000 en 40.000 panelen op passen. De logistieke vastgoedsector heeft circa 2.000.000 m2. Daar passen totaal circa 1.200.000 panelen op, wat ook weer rond de 70 windmolens zou kunnen uitsparen.

Allebei
De discussie over het energie-akkoord geeft duidelijk aan dat het niet een kwestie is van wind of zonne-energie, maar van allebei.
Wel is het zo dat windmolens (met terugverdientijd veel korter dan van zonnepanelen) een aantal nadelen hebben zoals horizonvervuiling, geluid en slagschaduwen.
De optie is dan ook om windmolenparken ver van de bewoonde wereld te houden. Door maximaal in te zetten op molens op zee (hoger rendement) en in dunbevolkte gebieden moet het mogelijk zijn samen met zoveel mogelijk zonnepanelen om minimale (over)last te krijgen bij de energietransitie.

Sjef van Geffen
secretaris WEL

www.waalreenergielokaal.nl

Meer berichten