Foto: Foto:
Waalre Energie Lokaal

Energieopslag

  Column

Opslag van energie is één van de grootste uitdagingen bij de transitie naar duurzame energie. Batterijen zijn vooralsnog nauwelijks geschikt: te duur en te veel energieverlies. Het beste alternatief voor opslag voor de langere termijn lijkt waterstof. In de jaren '90 was er al veel aandacht voor waterstof als energiedrager. Toen ging het vooral om waterstof in het (weg)transport. Nu gaat het echter om de rol die waterstof in het hele energiesysteem kan spelen. We zullen steeds meer energie nodig hebben waarbij de bronnen van die energie gaan veranderen. We stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen en gaan meer wind- en zonenergie gebruiken. Dit levert ook nieuwe uitdagingen op, omdat wind en zon er niet altijd zijn. Ons vervoer wordt elektrisch, industrie gaat weg van fossiele brandstoffen en onze woningen gaan van het gas af. Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin gaat verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

Nu maken we onze elektriciteit vooral uit fossiele brandstoffen die altijd beschikbaar zijn en zich vrij makkelijk laten opslaan. Schommelende vraag is geen probleem. Maar de toekomstbronnen, zon en wind, laten zich niet sturen. In de winter is er minder zon beschikbaar en gedurende het jaar zijn er ook windstille perioden. Een reservevoorziening is nodig voor de overbrugging. We hebben een manier nodig om grote hoeveelheden energie op te slaan, maar dan één die geen CO2-emissies geeft. Fossiele bronnen vallen dus af. Accu's, aardwarmte en restwarmte zijn belangrijk als deel van de oplossing, maar een CO2-vrij gas als waterstof is ook voor de warmtevraag onontbeerlijk.

Door waterstof nu al te gebruiken als energiedrager, kunnen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om onze CO2-footprint snel te reduceren in plaats van pas na 2030. De infrastructuur bestaat immers al. Waterstof gebruikt hetzelfde transportnet en gaat naar dezelfde afzetmarkten. We hebben haast, want onze CO2-uitstoot moet snel verminderen. Denk mee en sluit je aan bij Waalre Energie Lokaal.

Pieter van Deursen
Penningmeester WEL

Meer berichten