Foto: Foto:
Waalre Energie Lokaal

Duurzaamheid en kunststoffen

  Column

Overal horen/zien we de laatste jaren in de media meer en meer de kreten duurzaamheid, duurzame samenleving etc. Onder duurzame samenleving wordt verstaan een samenleving, waar de huidige generatie op een dusdanige wijze leeft, dat ook toekomstige generaties op een minstens gelijke voet van welvaart/welzijn kunnen leven.

We lezen, zien veel info ten aanzien van 'plastic soup'. Dit is naast overbevolking en de energietransitie wellicht een van de grootste uitdagingen die de huidige en toekomstige generaties te wachten staat. Zonder plastic/kunststoffen kunnen we ons leven niet meer voorstellen. Relatief duurzame producten als huizen met kunststof kozijnen, PVC vloeren, tapijten, kunststof tuinsets, auto's die wellicht voor 80% of meer uit kunststoffen bestaan, kunststof (polyester)boten, etc.

Laten we ook niet vergeten speelgoed en meer en meer onze kleding. Dan de hoeveelheid aan eenmalig gebruikte plastic verpakkingen, die vrijwel niets lijken te kosten. Producten zijn daardoor goed te bekijken en goed beschermd. We kunnen ons het drinken van water/drankjes niet meer voorstellen zonder de flesjes met de foutieve benaming 'wegwerpflesjes'. Winst van plastic verpakkingen voor voedsel is dat we minder hoeven weg te gooien door minder bederf. Onze normen ten aanzien van hygiëne krijgen belachelijke proporties. Snoepjes (bv. pepermuntjes) die afzonderlijk verpakt worden in plastic, daar waar we vroeger graaiden naar losse pepermuntjes in een glazen snoeppot. Al met al lijkt het erop dat we het gebruik van kunststoffen niet significant zullen kunnen terugbrengen. Wat we echter wel in de hand hebben is hoe we met het overbodige kunststof omgaan! Het zomaar weggooien van plastic verpakkingsmateriaal, flesjes etc. is natuurlijk uit den boze. Het begint met bewustwording en opvoeden van onze kinderen, zodat in de toekomst iedereen het weggooien van plastic sterk veroordeelt en de natuur gevrijwaard wordt van 'plastic soup'.

Sjef van Geffen
Secretaris WEL

Meer berichten