Foto:
Waalre Energie Lokaal

Deel lusten, lasten en zeggenschap

  Column

Ervaringen met het plaatsen van windmolens illustreren uitstekend, dat verduurzaming niet alleen een technologisch project is, dat maakbaar moet zijn, maar ook een maatschappelijk project, dat draagvlak nodig heeft: Wil je ergens in Nederland een windpark opzetten, dan zullen kritische burgers hier meteen hun vraagtekens erbij zetten. Zekers als zo'n windpark in nabijgelegen gebied voorzien is. De documentaire 'Onderstroom' van 2016 volgde jarenlang een actiegroep in het Friese Pinjum en laat zien, dat er sprake van een NIMBY-effect is ('not in my backyard'). Er botsten legitieme belangengroepen tegen elkaar. Aan de ene kant overrompelde burgers, die geluidsoverlast vreesden, en aan de andere kant politiek, projectontwikkelaar, en landeigenaren met hoop op inkomsten. De actiegroep kwam met een eigen voorstel onder het motto 'Deel lusten, lasten en zeggenschap'. De documentaire liet onder meer zien, dat hun tegenstanders niet per se openstond voor dit soort pogingen tot participatie. Bij de NWEA (Nederlands Windenergie Associatie) weet men inmiddels wel dat het aanvragen van vergunningen zonder de omwonende te informeren of erbij te betrekken, om problemen vraagt. Zelfkritische constatering in 2017: "De sector is lange tijd te technocratisch met besluitvorming omgegaan." Hun communicatiestrategie ten opzichte van omwonende is gewijzigd: Vooraf informeren en bezwaren serieus nemen. In juli 2018 heeft een coöperatie van Groningse boeren een vergunning voor een park van 20 windmolens gekregen. Opmerkelijk: tijdens het gehele traject bleven protesten van omwonenden uit, omdat de boeren zelf heel vroeg contact gehad hebben met omwonenden. Daarnaast is er ook een 'dorpsmolen', die opbrengsten voor de hele gemeenschap genereert. En dit voorbeeld is niet het enige waar het principe van 'Deel lusten, lasten en zeggenschap' uiteindelijk heeft gezegevierd ten bate van de energietransitie.

Antonio Vaccaro
www.waalreenergielokaal.nl

Meer berichten