Waalre Energie Lokaal

Brandstof met hulp van de zon

  Column

Fossiele brandstoffen hebben als groot nadeel dat kooldioxide vrijkomt, naast andere afvalstoffen en fijnstof. Deze kooldioxide wordt gezien als een van de veroorzakers van het broeikaseffect en de klimaatverandering. Daarom is er veel aandacht om de kooldioxide-uitstoot te reduceren.

Het terugbrengen van de netto-uitstoot van kooldioxide gaat niet snel genoeg gezien de grootte van het wereldwijde gebruik van fossiele grondstoffen. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen is het afvangen en permanent onder de grond opslaan van kooldioxide noodzakelijk geworden, zoals door het nieuwe kabinet in het regeerakkoord is opgenomen.

Het vervangen van fossiele brandstoffen door andere energiedragers is echter niet eenvoudig. Het voordeel van chemische brandstoffen, zoals benzine, diesel en kerosine, is dat er een enorme hoeveelheid energie per gewicht én volume in opgeslagen zit. Vooral zwaar transport en passagiersvliegtuigen gebruiken daarom nog steeds fossiele brandstoffen. Hoe zorg je nu dat ook vliegtuigen en trucks duurzaam kunnen worden?

Een oplossing voor deze vraag is brandstoffen niet uit de grond te halen, maar ze te maken uit de al in de lucht aanwezige kooldioxide en water – net zoals de natuur dat miljoenen jaren geleden heeft gedaan. De efficiënte omzetting van kooldioxide en water naar synthetische brandstoffen verloopt met behulp van zonlicht of duurzame elektriciteit. Bij gebruik van zo'n brandstof komt er net zoveel kooldioxide en water vrij als er gebruikt is om hem te maken: de brandstof is klimaatneutraal geworden, maar heeft nog steeds de voor een Airbus benodigde energiedichtheid. Grote potentie, dus. En omdat de energie hiervoor van de zon komt, worden deze brandstoffen ook wel 'Solar Fuels' genoemd.

Wereldwijd wordt aan verschillende technologieën gewerkt; in Eindhoven doet DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research, differ.nl) onderzoek naar Solar Fuels.

Lukas Leyten, Waalre Energie Lokaal
Erik Langereis, DIFFER

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox