Medewerkers van de Eetclub zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het team.
Medewerkers van de Eetclub zoeken enthousiaste vrijwilligers voor het team. (Foto: Wilama Stofmeel)

Eetclub De Meent zoekt vrijwilligers

'Leuk werk
en het kost
me niet al te veel tijd'

Wilma Stofmeel

Basisschool De Meent is de enige basisschool in Waalre waar kinderen tussen de middag kunnen overblijven. De leerlingen kunnen er voor kiezen tussen de middag naar huis te gaan om te eten, of over te blijven op school. Daar eten de kinderen onder begeleiding samen in de eigen klas en kunnen ze binnen en buiten spelen, totdat het weer tijd is de klas in te gaan. Op 24 augustus start het schooljaar weer en daarmee ook de Eetclub die die pauzeopvang verzorgt. Daarvoor zijn ze op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers wil op deze plaats graag wat meer over de Eetclub vertellen.

WAALRE - Er zit één man in het team, Martien de conciërge:“We hebben een tijdje een jongere man in het team gehad, die heeft, helaas voor ons, een andere baan gevonden. Ik doe dit al vijfendertig jaar. Het is wel goed voor de kinderen dat er een man bij zit, ik ga toch anders met ze om. Ik hoef niet streng te zijn, mijn ogen spreken boekdelen, een blik van mij is genoeg.”

Elske zit pas kort in het team “Mijn kind zit op Dondersteentjes, daar sprak ik Marja van Greunsven over de pauzeopvang. Ze vertelde dat ze er vrijwilligers voor zoeken. Binnenkort gaat ons zoontje ook hier naar school. Als ik mee draai bij de Eetclub kan ik zien hoe hij zich op school houdt en heb meer binding met school.”

Wat om handen

Ans doet dit vrijwilligerswerk al vijftien jaar “Ik heb op verschillende locaties gezeten. Het is leuk werken met kinderen en kost met niet veel tijd. Zo heb ik wat om handen.”

Haygouri is vanaf 2006 overblijf-vrijwilliger “Ik ken Ans van een andere school, zij haalde me over aan te sluiten in het team van de Meent, we hebben een leuk clubje.”

Marja doet de coördinatie en stuurt aan. “In coronatijd moesten de leerkrachten bijspringen omdat er geen extra volwassenen in het gebouw mochten komen. Naast het lesgeven gaf dat meer werkdruk voor de leerkrachten. De kinderen aten per klas in groepjes, samen met een volwassene. Het buitenspelen gebeurde om de beurt en in groepjes op verschillende speelplaatsen. Zo hadden ze toch even de ruimte om te spelen. De vrijwilligers krijgen een kleine wettelijk vastgestelde vergoeding, zij zijn van 11:45 tot 13:15 aanwezig. Van te voren spreken we door wat er aan de orde is, na afloop is er nog even kort een nabespreking. Bijscholing en vergadertijd wordt ook vergoed. De opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We hebben een hele gezellige club en het is leuk om met de kinderen te werken. Op de dag dat je als overblijfkracht helpt, is het overblijven voor je kind gratis.”

Bijtanken

Stichting Kinderopvang en Naschoolse opvang ‘Kinderstad’ verzorgt al op veel plaatsen de pauzeopvang op basisscholen. Claudia Willems, directeur van Kinderstad locatie Dondersteentjes (onderdeel van Kinderopvanggroep), werd door de directeur van De Meent benaderd. “De Meent heeft altijd al de mogelijkheid geboden voor pauzeopvang op school. De school vindt het belangrijk dat de leerkrachten én de leerlingen zich een uurtje kunnen ontspannen en bijtanken. Jarenlang werd dit met passie gedaan door vrijwilligers. Wanneer tachtig procent van de leerlingen overblijft, vergt dit nogal (administratieve) organisatie. Wij ontzorgen de school met de Eetclub, door de organisatie en administratie over te nemen.”

Vrijwilligers

Naast de onmisbare vrijwilligers werken er vier professionals van Dondersteentjes BSO bij de Eetclub en wordt het team begeleid door coördinator Marja van Grunsven. Zij is ruim 30 jaar professionele beroepskracht bij de organisatie. Marja heeft regelmatig overleg met de leerlingenraad, de directeur en de kwaliteitsondersteuner van De Meent om het aanbod van activiteiten met elkaar af te stemmen.

Op de Meent maken driehonderd kinderen gebruik van de Eetclub om gezellig met vriendjes en vriendinnetjes over te blijven. De professionals worden ondersteund door vrijwilligers.

Vindt je het leuk om met kinderen te werken, en wil je ook een steentje bijdragen ? Je kunt aangeven of je één of meer dagen wilt helpen. Aanmelden bij coördinator van de Eetclub Marja van Greunsven: tel 06-82907107.

Of stuur een e-mail naar:

eetclubdemeent@kinderstadwaalre.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.kinderstadwaalre.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden