Een ontwerp voor de nieuwe inrichting waarbij de wensen van de aanwonenden in zijn meegenomen.
Een ontwerp voor de nieuwe inrichting waarbij de wensen van de aanwonenden in zijn meegenomen. (Foto: )

College stemt in met definitief ontwerp

Het college van B&W Waalre heeft vorige week ingestemd in met het definitief ontwerp voor de Heikantstraat en Wollenbergstraat: de Traverse-Zuid. Een belangrijke mijlpaal op weg naar de 30-km inrichting van de Traverse.

WAALRE - Het definitief ontwerp kwam tot stand met inbreng van de aanwonenden. De opmerkingen die zij op het voorlopige ontwerp inbrachten zijn bijna allemaal verwerkt. De leden van de denktank Traverse Waalre-dorp uit het project Duurzaam Door Waalre hebben intensief gewerkt aan de totstandkoming van het voorlopig ontwerp.

De gemeenteraad behandelt op 15 september 2020 het definitief ontwerp in een oordeelsvormende vergadering. Wanneer de raad op 29 september een positief besluit neemt, kan gestart worden met de technische voorbereidingen van de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden start dan naar verwachting in februari 2021. De Traverse-Zuid moet in november 2021 klaar zijn

Dat is tegelijk met de openstelling van de nieuwe verbinding N69 die de provincie aanlegt tussen de bestaande N69 net ten zuiden van Valkenswaard en de A67. Het doorgaande verkeer van Valkenswaard naar Veldhoven kan dan via deze weg om Waalre heen rijden en hoeft niet meer dwars door het dorp. Zo verlaagt de verkeersdruk in Waalre-dorp zonder dat de bereikbaarheid in de regio vermindert.

Herinrichting in 2021

Eind 2021 is de nieuwe verbinding N69 klaar en start direct de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst. Samen met de herinrichting van de Traverse zorgt de gemeente er zo voor dat de leefbaarheid in de beide dorpskernen sterk verbetert: het doorgaand verkeer vermindert en doorgaand vrachtverkeer wordt waar mogelijk tegengegaan. De lucht wordt schoner en de oversteekbaarheid van de weg en de verkeersveiligheid is verbeteren. Tenslotte zorgt meer groen voor een fijne leefklimaat.

Via onderstaande website is alles te vinden over het definitief ontwerp Traverse–Zuid:

www.duurzaamdoorwaalre.nl

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden