Nijnje is dit jaar 65 geworden en siert de Kinderpostzegels.
Nijnje is dit jaar 65 geworden en siert de Kinderpostzegels. (Foto: )

Jarige Nijntje op Kinderpostzegels

Het thema van de Kinderpostzegelactie is dit jaar ‘Geef een veilig thuis’. Met een jarige Nijntje op de vrolijke kinderpostzegels wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan de kinderen geven.

REGIO - Sinds de oprichting van de stichting zet Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen die om wat voor reden dan ook in onveilige situaties terecht zijn gekomen. Ruim 90.000 kinderen in Nederland leven in een benarde thuissituatie. Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog schrijnender geworden.

Toen & Nu
Kinderpostzegels is in 1924 gestart om de kinderen die wees waren geworden na de Spaanse griep een veilig thuis te geven. De rijke historie laat een groot aantal mijlpalen zien. Zo gingen de kinderen in 1948 voor het eerst met postzegels langs de deur, werden menig prins en prinses op de postzegels afgebeeld en zijn belangrijke organisaties en projecten zoals de Kindertelefoon opgericht met geld van de kinderpostzegelactie. Nog altijd zet Kinderpostzegels zich in voor kinderen die in een onveilige thuissituatie leven. Met projecten als ‘Huisje Boompje Beestje’ en de ‘Warm Welkom Tas’ wordt gezorgd voor een ‘thuisgevoel’ in een daklozenopvang of blijf-van-mijn-lijfhuis.

Geef een veilig thuis 
Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen de veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd. Juist voor deze groep is hulp nu extra hard nodig.

Nijntje
Dit jaar staan de kinderpostzegels in het teken van Nijntje. Het konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. De eenvoud van de vorm geeft ieder kind de vrijheid om naar zijn of haar eigen fantasie in te vullen. Veel kinderen herkennen zich in Nijntje en haar avonturen. Ze is ongecompliceerd en onschuldig, is positief en staat open voor nieuwe ervaringen. Dit jaar zijn de iconische postzegels per vijf stuks te koop. Ook zijn dit jaar weer de zegels zonder kaarten te koop.

23 september
Woensdag 23 september gaat de Kinderpostzegelactie van start. Welke vorm de verkoop gaat krijgen is Stichting Kinderpostzegels nog aan het onderzoeken. “We zijn erg blij dat de actie door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek onder leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands publiek én in goed overleg met de scholen maken we de actie binnen de RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk voor de kinderen”, aldus Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden