De tussenvijver die gebaggerd gaat worden.
De tussenvijver die gebaggerd gaat worden. (Foto: )

Herstel en nieuwe natuur bij het Greveschutven

Brabants Landschap laat vanaf augustus werkzaamheden uitvoeren aan het Greveschutven, onderdeel van het visvijvercomplex in natuurgebied Valkenhorst bij Valkenswaard. Het ven wordt gebaggerd en er komt meer ruimte voor vochtige heide en natte laagten.

REGIO - Het natuurgebied Valkenhorst is bekend vanwege de historische visvijvers. Het Greveschutven is onderdeel van dit vijvercomplex en heeft bijzondere natuurwaarden. Zeldzame planten, libellen, amfibieën en broedvogels komen hier voor.

Het gebied maakt deel uit van Natura 2000. In dat kader is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het ven. Die blijkt niet voldoende te zijn. Op de bodem van het ven heeft zich een sliblaag ontwikkeld. Door verdroging en een teveel aan stikstof dat uit de lucht neerdaalt, hebben zeldzame soorten het moeilijk. Ze nemen af of verdwijnen zelfs.

Herstelmaatregelen

Vanaf augustus laat Brabants Landschap het Greveschutven en de naastgelegen ‘tussenvijver’ uitbaggeren. Het vrijkomende slib wordt opgeslagen in een tijdelijk depot en later afgevoerd. Ook is ‘hydrologisch herstel’ van belang. Dat wil zeggen dat water van goede kwaliteit uit de diepe ondergrond (kwelwater) meer de kans krijgt om aan het oppervlak te komen. Daarvoor worden greppels en sloten gedempt en vegetatie op de oevers verwijderd.

Nieuwe natuur

De volgende fase is het inrichten van nieuwe natuur. Dat vindt in de tweede helft van 2021 plaats ten noorden van het Greveschutven, net over de gemeentegrens, in Waalre. In het ‘Achtereinds Laag’ wordt landbouwgrond afgegraven en bomen en struiken geplant. Deze toevoeging van circa 40 hectare nieuwe natuur zorgt ervoor dat het effect van de herstelmaatregelen aan het Greveschutven aanzienlijk wordt vergroot. Het draagt bijvoorbeeld bij aan het terugdringen van verdroging. Bovendien is in dit stuk nieuwe natuur ook ruimte voor een uitzichtpunt en een wandelpad. Het gehele project wordt gefinancierd door bijdragen van Provincie Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie via: www.brabantslandschap.nl/greveschutven

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden