Foto:

Burgemeester Brenninkmeijer: 'Wij zijn samen Waalre, juist nu'

Beste inwoners van Waalre,

het Coronavirus zorgt voor een uitzonderlijke situatie in Nederland. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn écht noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we de effecten van het virus zo klein mogelijk houden. Dat vraagt veel van ons allemaal. Het raakt u en mij als individu, in onze gezinnen en in ons werk. En het raakt ook het openbare leven in Waalre. De horeca is gesloten, het verenigingsleven ligt stil en evenementen worden afgelast. Ik begrijp dat dit voor sommigen heel ingrijpend kan zijn.

Ik heb grote waardering voor de manier waarop u allemaal uw verantwoordelijkheid neemt en gehoor geeft aan de oproep om thuis te werken, sociale contacten tot het strikt noodzakelijke te beperken en alle andere maatregelen op te volgen. Zo ken ik onze inwoners en daar ben ik trots op.

Ik wil ook mijn grote waardering uitspreken voor al die mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepsgroepen waaronder zorg en de hulpverlening. Hulde voor hun inzet! Juist voor de kwetsbare groepen in onze samenleving is het belangrijk dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Tegelijkertijd moeten we ook zelf oog blijven houden voor die inwoners die het meest kwetsbaar zijn op dit moment. Steek waar mogelijk elkaar de helpende hand toe en bel elkaar eens wat vaker om contact te houden.

Als burgemeester werk ik dagelijks samen met deskundigen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen aanvullend passende maatregelen wanneer dat nodig is. Als gemeente volgen wij de richtlijnen van het RIVM, Rijksoverheid, de GGD en de Veiligheidsregio. De meest actuele informatie vindt u op websites van deze instanties: www.rivm.nl, www.rijksoverheid.nl. Op de gemeentelijke website vindt u ook informatie op de pagina Corona. De gemeentelijke dienstverlening kan, soms in een aangepaste vorm, door blijven gaan.

Tot slot wil ik u nogmaals op het hart drukken dat het ontzettend belangrijk is om de maatregelen en adviezen op te volgen. Alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we de effecten van het virus zo klein mogelijk houden.

Ik wens u heel veel wijsheid, gezondheid en sterkte in deze uitzonderlijke tijden. Laten we er samen voor zorgen dat we deze Coronacrisis goed te boven komen. Blijf thuis, blijf fit en blijf betrokken!

Wij zijn samen Waalre, juist nu!

Jan Brenninkmeijer

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden