Het Blokven.
Het Blokven. (Foto: Wim Kremers)

Buurtvereniging adopteert Blokven

De jaarlijkse opschoonmorgen van het Blokven vond zaterdag 7 maart plaats. Een aantal jaren terug bleek tot verdriet van leden van buurtvereniging 'van Mert tot Statie' dat dit ven nagenoeg was dichtgegroeid en meer leek op een dennenbos. Contacten met de gemeente leverden in eerste instantie geen actie op. Maar toen via het IVN contacten werden gelegd met de natuurwerkgroep Waalre kwam er garen op de klos.

WAALRE - Met de buurtvereniging en de natuurwerkgroep werd een plan bedacht om het ven binnen een aantal jaren weer ‘gezond’ te krijgen. Hiervoor moesten allerlei ‘exoten’ langs en uit het ven worden verwijderd.
Om weer water terug in het ven te krijgen, werden vooral bomen en struiken, die veel water onttrokken, weggehaald. Hierdoor keerden de oorspronkelijke flora en fauna langzaamaan terug. Met de uitbundige regenval van afgelopen februari is de waterstand in het ven flink gestegen en zijn er voor het eerst weer padden waargenomen die druk bezig zijn met het zorgen voor nageslacht. Ook zijn de wandelpaden in de directe omgeving geschoond waardoor de recreatieve wandelaar geen omwegen door de kwetsbare flora moet maken.
De buurtvereniging is trots om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het vennenherstel in de eigen omgeving.


Antoniusbeeld
Een heel bijzondere ontdekking werd er ook nog gedaan op deze ochtend. Vrij snel na de brand in het gemeentehuis 2012 heeft een onbekend iemand een Antoniusbeeldje daar geplaatst vergezeld van een briefje waarop de wens werd geuit 'Heilige Antonius, bid voor het vinden van de dader die dit heeft gedaan'.

Kort nadat het beeldje was geplaatst was het ook weer verdwenen. Tot verbazing van één van de leden van de buurtvereniging werd bij het opschonen van het ven dit beeldje, redelijk intact nog, teruggevonden. Voorlopig neemt hij het mee naar huis om te bewaren.


Afgelopen seizoen
Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn er projecten uitgevoerd met de IVN natuurwerkgroep en Loopgroep Waalre tijdens de landelijke natuurwerkdag 2019. In november zijn er samen met de kinderen maar liefst 2500 bomen en struiken geplant in 2 natuurspeelplaatsen bij de Brede School in Aalst.

In december is een fraai project afgerond bij de familie van den Broek aan de Mosbroekseweg in Waalre waar een complete nieuwe erfbeplanting is uitgevoerd en een fraaie lindelaan aangelegd is tussen de Dreefstraat en de boerderij.

In januari 2020 is in de omgeving van blokhut de Meerberg aan de Heistraat samen met de Scouting 2 zaterdagen het natuuronderhoud gedaan. Al sinds 2014 heeft de Scouting dit gebied aan weerszijden van de Dirck van Hornelaan, geadopteerd om gezamenlijk met de Natuurwerkgroep kennis over natuur in de praktijk te krijgen en ook daadwerkelijk een bijdrage daaraan te leveren. Tussendoor is door de werkgroep het periodiek onderhoud ter hand genomen van het Vliegenven, het Molenven en het groot en klein Vlasrootven.

De werkzaamheden van de natuurwerkgroep liggen nu stil in verband met het broedseizoen en worden in september weer opgepakt. Er zijn dan weer een aantal vennen en heidevelden weer aan opschoning en onderhoud toe.

Belangstellenden voor dit werk kunnen contact opnemen met de natuurwerkgroep Waalre via mail naar:

ivn.nwgr.waalre@gmail.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden