Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken.
Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken. (Foto: )

Eerste monitor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker. Het gaat hierbij om de kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in onze digitaliserende samenleving. De Monitor Digitale Geletterdheid primair onderwijs onderschrijft die urgentie. Leerkrachten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10).

BRABANT - Bijna twee derde (63%) van de 5.296 ondervraagden zien het als een (zeer) grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Aan het onderzoek namen ook 864 leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders van basisscholen uit Noord-Brabant deel. Een verbeterslag is hoog nodig. Met het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en mogelijk gemaakt door het ING Nederland Fonds, wordt jaarlijks op 'DigiDinsdag' in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het voorgenomen nieuwe curriculum van 2022.

Digitale geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien (72%) leerkrachten hier op voorsorteert door in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de leerkrachten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler.

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht wordt besteed aan ICT-basisvaardigheden, gevolgd door Informatievaardigheden, Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 geven leerkrachten aan elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid te doen.

Echter, geeft ruim de helft (56%) van de leerkrachten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna twee derde (64%) aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied. De top 4 thema's rondom digitale geletterdheid waar in de klas de meeste aandacht naar uitgaat: zoeken & vinden op internet (61%); Tekstverwerken en presentatieprogramma's (44%); Online pesten (39%) en sociale media (38%). Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen de basis te bieden om uit te groeien tot volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. De landelijke kerndoelen zijn verouderd, daarom hebben 150 leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu gewerkt aan negen leergebieden die herzien worden of nieuw zijn. Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied waarbij het op eigen kracht leren functioneren in de digitaliserende samenleving centraal staat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden