Annemieke Sas. Foto: Ferdinand Borger.
Annemieke Sas. Foto: Ferdinand Borger. (Foto: Ferdinand Borger)

Open Kerkendag over barmhartigheid

Annemieke Sas maakt al meer dan twaalf jaar deel uit van de oecumenische werkgroep die zondag 15 september de Waalrese Open Kerkendag verzorgt. ‘Is dit ook kerk?’ is het thema van de dag, dat werd aangereikt door de landelijke Raad van Kerken.

WAALRE - Doel is om de binnenkant van de kerken naar buiten te brengen. Op tal van plaatsen in Nederland wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn die veel verder gaan dan de zondagse vieringen. Dat leidt tot een veelzijdigheid, die voor veel mensen – ook in Waalre – onbekend is.

De dag biedt de gelegenheid om makkelijk over de drempel van de kerken te stappen en te snuffelen aan de activiteiten die er het komend jaar worden georganiseerd. Annemiek: "Ik wil zelf graag bij een gemeenschap horen, ik ben Rooms-Katholiek met alles wat erop en eraan zit. De Eucharistieviering is voor mij een bron waaruit ik put. Maar het heeft er altijd bij mij ingezeten dat ik over grenzen van mijn eigen kerk heen wil kijken, andere geloofsgemeenschappen wil leren kennen en zien hoe het bij anderen toegaat. Ik houd van de katholieke devotie, het opsteken van een kaarsje voor Maria, maar ik wil op zoek naar de spiritualiteit daarachter. Het gaat verder dan het uitvoeren van een ritueel of het uitspreken van een gebed. Wat is de basis van ons handelen? Waarom doen we wat we doen? Daar blijf ik naar op zoek."

Iconententoonstelling

De Open Kerkendag geeft volop gelegenheid dat te ontdekken en begint ’s middags om 14.00 uur met de bezichtiging van een iconententoonstelling in de Willibrordkerk. Om 15.00 uur geeft de maker van de iconen, Geert Hüsstegen, een rondleiding. "Het thema barmhartigheid staat centraal in de iconen", vertelt Annemieke, "en dat is één van de belangrijkste thema’s in de christelijke traditie. Ik hoop dat mensen bij het zien van de werken opnieuw gaan zien hoeveel van ons sociale handelen zijn wortels in die traditie heeft.

Wandelroute

Na de tentoonstelling is er vanaf 16.15 uur een wandelroute uitgezet die van de Willibrordkerk naar de Agnus Dei-kerk voert. De bedoeling is dat mensen twee aan twee gaan wandelen en met elkaar in gesprek gaan. Om de conversatie op gang te brengen krijgen ze eventueel een gesprekskaart mee, maar het staat iedereen natuurlijk vrij deze ontmoeting zelf in te vullen.

Aan tafel

Na de wandeling kan er vanaf 17.15 uur in de Agnus Dei-kerk aan tafel worden aangeschoven. In deze kerk wordt er door het jaar heen voor diverse groepen een maaltijd op tafel gezet. Ook daar zal het thema barmhartigheid aan de orde komen maar nu doordat mensen van verschillende maatschappelijke organisaties - het diaconaal Noodfonds, Voedselbank Waalre, Stichting Vluchtelingen Waalre, Repaircafé en ’t Hemeltje te Eindhoven - aan tafel plaatsnemen en komen vertellen op welke manier zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Waalre.

'Ameezing'

Na de maaltijd kan er vanaf 19.15 uur een uur worden gezongen bij de ‘Ameezing’ in de Onze-lieve-Vrouwe Presentatiekerk. Organist Leen Nijdam gaat met de aanwezigen een aantal canons instuderen en verder geeft het kwartet Mariposa onder leiding van Wally Jansen-Suha acte de présence. De dag wordt afgesloten met een drankje in de pastorietuin.

Verwachting

Wat ik verwacht van de dag? Er valt een korte stilte bij Annemieke. "Ik verwacht niet dat heel Waalre nu ineens naar de kerk gaat rennen, maar wat ik wel hoop is dat de mensen die meedoen geraakt worden en ontdekken dat er een levensbron is. En dat ze er iets van mogen ervaren dat een mens gedragen wordt door iets wat veel dieper ligt. Als ik voor mijzelf spreek: ik wil daar steeds meer van weten en dat is wat mij gaande houdt. Als kerken willen we laten zien waar onze kracht ligt en wat we te bieden hebben."

Meer informatie

De toegang bij de verschillende activiteiten is vrij. Meer informatie vindt u op de websites van de deelnemende kerken:

www.willibrord-valkenswaard.nl

www.adkerk.nl

Meer berichten