In 2018 kregen 30 vrijwilligers de vrijwilligerspenning uit handen van wethouder Alexander van Holstein. Foto: Theo van Sambeek.
In 2018 kregen 30 vrijwilligers de vrijwilligerspenning uit handen van wethouder Alexander van Holstein. Foto: Theo van Sambeek. (Foto: Theo van Sambeek)

Vrijwilligers aanmelden voor de vrijwilligerspenning Waalre

Elk jaar reikt de gemeente Waalre vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door vrijwilligersorganisaties uit Waalre. Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben hierover een brief en/of mail ontvangen van de gemeente. Vrijwilligers die in aanmerking zouden kunnen komen voor de vrijwilligerspenning, kunnen tot 1 oktober worden aangemeld.

WAALRE - Organisaties en verenigingen die bog niets hebben ontvangen en toch vrijwilligers willen voordragen, kunnen contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum via telefoonnummer: 040-2282500. Mailen kan ook naar: GemeenteContactCentrum@waalre.nl. De gemeente stuurt dan alle informatie toe.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspenning, moet de genomineerde wel aan een aantal criteria voldoen:

- De vrijwilliger moet in Waalre wonen, of lid zijn van een Waalrese vereniging of instelling;

- De vrijwilliger heeft minimaal acht jaar vrijwilligerswerk verricht op organisatorische en/of bestuurlijke geied, of hij of zij heeft een bijzondere prestatie geleverd.

- Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;

- De vereniging of organisatie staat ten dienste van de gemeenschap;

- Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie.

- Het werk wordt zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uitgevoerd, of er worden een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd besteed. De tijdsinvestering van de vrijwilliger is aanzienlijk.

- De voorgedragen vrijwilliger heeft nog niet eerder een vrijwilligerspenning ontvangen.

Toetsing

De vrijwilligerscommissie toetst de aanvragen op deze criteria. Op vrijdag 13 december 2019 reikt wethouder van Holstein tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Huis van Waalre de penning uit aan de genomineerden.

Tien jaar geleden werden de verenigingen in Waalre voor het eerst opgeroepen om vrijwilligers met een bijzondere verdienste voor de vereniging, op te geven voor een vrijwilligerspenning. Verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Zij zijn actief voor of achter de schermen. de ene meer zichtbaar dan de andere. Maar allemaal zijn ze onmisbaar.

Meer berichten