Kraaien kunnen tussen de 44-51 centimeter groot worden met een spanwijdte van 84-100 centimeter. Foto: Pixabay.
Kraaien kunnen tussen de 44-51 centimeter groot worden met een spanwijdte van 84-100 centimeter. Foto: Pixabay. (Foto: Pixabay)

'Soms zien bomen zwart van de vogels'

Ratten, rupsen en nu kraaien. Het lijkt wel of de zwarte vogels steeds vaker en in steeds grotere aantallen aanwezig zijn. Waarom zijn ze zo vervelend en wat is er tegen te doen?

WAALRE - Na de rattenplaag van twee jaar geleden en de huidige overlast van de processierups, lijkt de gemeente Waalre ook nog te kampen met de overlast van een ander dier. De kraai. Zo kwam er een mail binnen bij de redactie over overlast op de Monseigneur Bannenberglaan in Waalre-dorp: "Het lijkt wel of er duizenden kraaien in de buurt rondvliegen. Soms zien de bomen zwart van het gefladder.'' Dat er zoveel kraaien zijn in de woonwijken, heeft te maken met het feit dat de populaties alsmaar groeien en snel ook. Hierdoor moeten de kraaien uitwijken van hun oorspronkelijke leefgebied, weilanden en velden, naar een nieuwe plek om eten te zoeken, steeds dichterbij de mensen.

Overlast
Door de aanwezigheid van de grote aantallen kraaien kunnen buurtbewoners enorm veel verschillende vormen van overlast ervaren. Onder andere geluidsoverlast door het vele gekras van de beesten. Daarnaast zorgen de uitwerpselen voor stankoverlast en vervuiling. Ook kunnen de kraaien schade veroorzaken aan auto's, doordat ze hier met hun scherpe klauwen overheen lopen. Maar ook schade aan de grasmat is niet ongekend, de kraaien zijn namelijk op zoek naar larven en insecten die ondergronds leven. Niet alleen voor de mens vormt de kraai een probleem, ook andere vogels zijn niet blij met zijn aanwezigheid. Kraaien beschadigen namelijk de nesten van kleinere vogels en zijn soms zelfs op zoek naar pasgeboren kuikens als avondmaal.

Voordelen
Toch zijn kraaien ook nog ergens goed voor. De nesten die ze maken, worden nadat de kleintjes zijn uitgevlogen, in gebruik genomen door grotere roofvogels, zoals de torenvalk of de uil. Deze vogels bouwen namelijk zelf geen nest en hebben in een oud kraaiennest voldoende ruimte om hun eigen kuikens groot te brengen. Ook zorgen ze voor ongediertebestrijding in de landbouw.

Beschermde vogel
Maar wat kan er tegen de kraaien worden gedaan? Kraaien mogen niet afgeschoten of gevangen worden omdat het dier een beschermde vogelsoort is in Nederland. Verder mogen de nesten en eieren daarom ook niet worden vernield en mogen de dieren eigenlijk niet opzettelijk gestoord worden. Wat er wel gedaan kan worden om de beesten te verjagen is het installeren van een vogelverjager. Dit is een kastje met een speaker waaruit geluiden klinken van verschillende roofvogels of het geluid van kraaien in gevaar. Wanneer de kraaien deze geluiden regelmatig horen, zullen ze op den duur wegblijven. Ditzelfde effect kan worden bereikt door het neerzetten van een vlieger met een bepaalde roofvogel daaraan. Men kan zelfs een valkenier inschakelen, die zijn vogel in de buurt laat rondvliegen, waardoor de kraaien op de vlucht zullen slaan.

Meer berichten