De bibliotheek is een plek waar oud en jong   veel plezier beleven aan het lezen en de bijzondere activiteiten.
De bibliotheek is een plek waar oud en jong veel plezier beleven aan het lezen en de bijzondere activiteiten. (Foto: Picasa)

De bibliotheek een jaar in het midden van het dorp

De Bibliotheek Waalre zit in de lift sinds ze onderdeel is van Het Huis van Waalre. Meer leden, meer uitleningen en meer activiteiten. Het afgelopen jaar hebben Silvia Masolijn en Margot Lasance, medewerkers van de Bibliotheek Waalre, ingezet om de banden met het dorp te verstevigen. Een missie die ze ook het komende jaar zullen voortzetten. Samen met de 20 bevlogen vrijwilligers.

WAALRE - Sinds de verhuizing naar Het Huis van Waalre is het aantal bibliotheekleden gegroeid. Er zijn 446 jeugdleden en 106 volwassen leden bij gekomen. Sinds haar intrek in het gemeentehuis zijn er door de volwassen leden meer dan duizend boeken extra uitgeleend ten opzichte van het voorgaande jaar en door de jeugd zelfs bijna vierduizend meer. Bovendien waren er in 2018 411 kinderen meer aanwezig bij een van de vele activiteiten. Bij de volwassen waren dit er zelfs 976 extra.

Een actief jaar
Sinds mei 2018 is Margot Lasance voor de bibliotheek actief in Waalre. Sindsdien is er flink wat activiteit. Tijdens de Boekenweek bracht niemand minder dan Kader Abdolah een bezoek aan de bibliotheek om een lezing te verzorgen. De reacties van de toehoorders waren zeer positief. Dr. Aletta Smits heeft al viermaal voor een uitverkochte zaal verteld over het puberbrein. Er zijn lezingen gegeven over autisme, burn-out, het begrijpen van kindertekeningen. Kinderen hebben (ook digitaal) geknutseld, de natuur onderzocht en kennisgemaakt met ouder-kind yoga. Ook Kwispellezen – voorlezen aan een hulphond - voor basisschoolleerlingen met leesproblemen zorgde voor positief verraste reacties van Waalrese ouders en leerkrachten.

Samen met Waalre
Een belangrijke doelstelling van de Bibliotheek Waalre is om de banden met het dorp te versterken. Zo is samen met Steunpunt Vluchtelingen Waalre een Taalcafé opgericht. Een plek waar anderstaligen eenmaal per week samen met een taalvrijwilliger in gesprek gaan. Ook is er een voorleesproject opgestart voor ouderen, in het kader van de dementievriendelijke gemeente. Vrijwilligers lezen een kort verhaal voor, waarna ze er samen over in gesprek gaan.
Op alle basisscholen in Waalre is een schoolbibliotheek gevestigd. Mediacoach Silvia Masolijn heeft nauwe banden met de scholen en verzorgt allerlei projecten rondom leesplezier en digitale vaardigheden.

Waalre in Gesprek
Een geslaagd voorbeeld van een nieuwe, écht Waalrese samenwerking is de lezingenreeks 'Waalre in Gesprek'. De bibliotheek heeft hiervoor de handen ineen geslagen met Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en Sociaal Domein Waalre. Deze avonden, met lezing en een goed gesprek, sluiten aan op actuele onderwerpen die in de gemeente Waalre spelen op sociaal-maatschappelijk vlak. In het voorjaar werden het babybrein, neerslachtigheid in de puberteit en media-opvoeding besproken. Na de zomer staan alcohol- en druggebruik bij jongeren, autisme en mantelzorg op het programma.

Oproep
Wat voor lezingen en workshops zou u graag in de Bibliotheek Waalre georganiseerd willen hebben? Heeft u ideeën voor mooie samenwerkingen? Margot Lasance komt graag met u in contact. Stuur haar een e-mail; m.lasance@bibliotheekeindhoven.nl.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/over-ons/openingstijden/detail.5305933.html/bibliotheek-waalre/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden