Ook dit jaar verwacht Van Zon weer een grote opkomst tijdens de voorlichtingsmiddag. Foto: Theo van Sambeek.
Ook dit jaar verwacht Van Zon weer een grote opkomst tijdens de voorlichtingsmiddag. Foto: Theo van Sambeek. (Foto: Theo van Sambeek)

'Veel samen doen en samen oplossen'

Zoals overal in ons land groeit ook in Waalre het aantal senioren snel. De meesten willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij zijn bejaardentehuizen verdwenen en hebben verpleeghuizen lange wachtlijsten. De Wmo moet toekomstgericht zijn en de overheid heeft besloten dat elke gemeente dit naar eigen inzicht moet toepassen. Donderdag 23 mei houdt Kring KBO Waalre een voorlichtingsmiddag voor alle senioren met als thema 'Hulp helpt!'.

Waalre - In maart 2018 organiseerde Kring KBO Waalre een voorlichtingsmiddag met als thema 'onbekend maakt onbemind'. Die middag kregen de ouderen informatie over de mogelijkheden van vervoer in en om Waalre. De opkomst was boven verwachting groot. Dit jaar kan men kennis nemen van alle voorzieningen die er mogelijk zijn om thuis te wonen, alle hulp die je kunt vragen, maar ook hulp die je zelf kunt geven door vrijwilligerswerk te doen.

Voorzitter van Kring KBO Waalre, Jan van Zon, brandt meteen los over de mogelijkheden van hulpverlening. "Tot 2040 blijft de vergrijzing stijgen, de mantelzorg loopt nu al tegen overbelasting aan. Wanneer de mensen thuis willen blijven wonen kan het nodig zijn dat er aanpassingen in de woning moeten komen. Dan heb je de woningbouw nodig, dat kost geld en waar moet je daarvoor zijn? Waar heb je recht op? Wat moet je doen als je niet rond komt met je AOW en een klein of geen pensioen hebt? In Waalre zijn allerlei instanties en organisaties waar je een beroep op kunt doen. Er is een Seniorenraad, het Diaconaal Noodfonds en weet u wat de Burger Schuldhulpverlening voor u kan doen? Allemaal vragen. Veel is hierover te vinden op internet, maar juist onze doelgroep is niet zo bedreven op de computer. Daarom organiseren we deze middag om de voorlichting zo laagdrempelig mogelijk te maken."

"Het doel van deze middag is niet alleen om duidelijk te maken dat men hulp kan vragen, maar ook dat men hulp kan geven. De meeste ouderen zijn nog heel vitaal en hebben graag iets om handen. Dat is goed voor je sociale contacten, je haalt mensen uit hun isolement. Zo kun je op 'De Prachtdag' of bij 'Neffe de kerk' bijvoorbeeld verhalen over vroeger voorlezen. We kunnen veel samen doen en samen oplossen."

Sprekers zijn René ter Huurne, covoorzitter van de Participatieraad Sociaal Beleid en voorzitter van het Netwerk Waalre Schuldenvrij. En Saskia van den Broek, coördinator van Goed voor Mekaar Waalre. Zij gaat meer vertellen over het begeleidvervoer, de boodschappendienst en de klusjesdienst die door de vrijwilligers worden verzorgd. Nog steeds weet niet iedereen van het bestaan en de mogelijkheden van Goed voor Mekaar. Er is foldermateriaal en enkele vrijwilligers geven, indien nodig, graag uitleg.

De voorlichtingsmiddag in het Huis van Waalre begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Meer berichten