De Senioren Soos in de Pracht kan nog wel nieuwe leden gebruiken. Foto: Theo van Sambeek.
De Senioren Soos in de Pracht kan nog wel nieuwe leden gebruiken. Foto: Theo van Sambeek. (Foto: Theo van Sambeek)

Meer leven in Senioren Soos

Sinds 2004 zit in Gemeenschapscentrum de Pracht, de Senioren Soos. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur komen ouderen in de grote zaal bijeen.

WAALRE - Veel van de ouderen kaarten of rummikub'en. Er wordt meestal gejokerd of gerikt. Dat laatste kaartspel is een typisch Brabants spel, soms 'met het mes op tafel' wordt wel eens lachend gezegd. In de ontmoetingsruimte wordt gebiljart. Kortom, de Senioren Soos is een fijne ontmoetingsmiddag voor ouderen. Wat dan verbaasd is, dat er ondanks de vergrijzing, alleen maar mensen afvallen en er zich geen nieuwe gegadigden aanmelden. In een gesprek met verschillende leden kwam naar voren dat er best wat meer leven in de brouwerij mag komen.

Lian Gijsbers is een van de leden van het eerste uur. "Het is zo jammer dat het ledenaantal terugloopt. Ik rik heel graag, maar we zijn nu vaak niet compleet." Joke Jansen doet ook een duit in het zakje: "We missen een bestuur dat van alles wil organiseren bijvoorbeeld de uitstapjes. In het verleden brachten we een bezoek aan het Thee Museum en de Waterzuivering en een keer per jaar gingen we uit eten. Dat is dan wel voor eigen rekening, maar je bent er samen even uit. In december rond Sinterklaas, was er een spelletjesmiddag. We konden sjoelen, speelden mens erger je niet, dammen of schaken, daarmee wonnen we leuke prijsjes. Misschien dat een fris bestuur de Soos weer nieuw leven kan inblazen, dan melden zich hopelijk ook nieuwe leden."

In de ontmoetingsruimte biljarten de leden van de Soos. Henriëtte van 't Hof weet zich, als enige dame tussen de heren, goed staande te houden. Ardi de Waal is met zijn zevenenveertig jaar het jongste lid van de Senioren Soos. "Ik zit in de WAO en het thuiszitten verveelde me. Ik biljart graag, maar dat wordt tegenwoordig weinig onder leeftijdgenoten gedaan. Daarom heb ik gevraagd of ik me mag aansluiten bij de Senioren Soos. Niemand had bezwaar en nu ben ik ook lid geworden. Leeftijd doet er toch eigenlijk niet toe? Het gaat om de sociale contacten en ik kan mijn tijd leuk invullen." Ardi blijkt ook een aardig potje te kunnen biljarten, dat verhoogt dan ook het spelplezier voor zijn medespelers.

Het lijkt bijna een trend te worden dat sommige activiteiten teruglopen. Zo loopt het rikken op vrijdagavond ook al terug. Daar wil Angelique Gruiters graag verandering in brengen. Ze hoopt voor het seizoen dat in september start, nieuwe rikkers te kunnen verwelkomen. Voor informatie en aanmelden kunt u mailen naar a.gruiters@hotmail.com

De Senioren Soos draait nog tot eind juni. Wilt u een keer een kijkje nemen, dan bent u welkom. U kunt gewoon binnen lopen. Wilt u ook hier informatie over, dan kan dat via de administratie van de Pracht: 040 – 2217400.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden