Sport&Co verzorgde onlangs een aantal gastlessen op twee Waalrese scholen en start binnenkort met lessen in 't Hazzo.
Sport&Co verzorgde onlangs een aantal gastlessen op twee Waalrese scholen en start binnenkort met lessen in 't Hazzo. (Foto: )

'Het ABC van het spelen met de bal'

Stichting Sport&Co heeft onlangs op De Meent en De Wilderen gastlessen verzorgd volgens 'het ABC van het spelen met de bal'. Doel was de kinderen te laten bewegen zonder de nadruk te leggen op een specifieke sport. Niet voor niets zijn de meest creatieve balartiesten van deze wereld allround opgeleid en hebben zich pas in een later stadium gespecialiseerd in hun sport.

WAALRE - Iedere les begon met een spel waarin jagers (tikkers) en gejaagden hun rol hadden. Na deze inleiding ontvingen alle kinderen een bal. Er werd ze verteld dat in een groep met 25 kinderen en 25 ballen het noodzakelijk is om goed te luisteren en te doen wat er werd gevraagd omdat anders de les niet verder zou gaan. Al snel bleek dat als de kinderen echt iets willen, ze het ook kunnen.

Tijdens spel- en oefenvormen met de bal werden de kinderen uitgedaagd te ontdekken hoe ze een bal kunnen behandelen, ofwel kunnen spelen. Dit leverde reacties op als: 'Kijk eens meester, het lukt'! of 'Juf, ik ken nog een trucje met de bal, zullen we dat hierna doen'?

Variëteit in opdrachten zoals: 'stuit met de bal', 'voer de bal aan de voet of hand' of 'loop met bal door de zaal', leidde er op het gebied van coördinatie en techniek toe dat er van ieder kind telkens wat anders werd verlangd. Door het toevoegen van extra opdrachten als 'bescherm jouw bal voor de tegenstander' of 'tref het doel van de tegenstander' kwamen de kinderen telkens in nieuwe spelsituaties terecht.

Elke les sloot af met een wedstrijdvorm waarin kleine teams het tegen elkaar opnamen. Individuele basisvaardigheden werden gekoppeld aan een teamprestatie. De eerste impuls van kinderen is dat ze allemaal willen winnen, maar de opmerking dat iedereen wint door met plezier te spelen, begrijpen kinderen prima.

De kern van deze gastlessen is de overeenkomst tussen de verschillende spelsporten. Vragen als 'Waar is de opening waardoor ik de bal kan spelen'?, 'Welk traject neemt de bal'? en 'Hoe stop ik de bal'? zijn voor iedere balsport relevant.

Sport&Co biedt kinderen tussen de 3 en 11 jaar vanuit één programma de kans verschillende sporten te beoefenen. Naast algemene motorische ontwikkeling worden sport-specifieke vaardigheden aangeleerd. Zij stimuleren deelnemers om sportief bezig te zijn.

Eind april-begin mei start Sport&Co in Sporthal 't Hazzo op woensdagmiddag met verschillende niveaugroepen.

15:00 – 15:45 uur Sport&Co I (3-5 jaar): met één ouder klimmen en klauteren, lopen, springen, vallen, rollen en meer.

15:45 – 16:45 uur Sport&Co II (6-8 jaar): vaardigheden van basketbal, handbal, voetbal, volleybal, hockey, tennis en meer.

16:45 – 17:45 uur Sport&Co III (9-11 jaar): onderdelen van balsporten: basketbal, handbal, volleybal, voetbal en meer.

Meer informatie is te vinden op:

www.sportenco.nl

Meer berichten