Een beeld van een van de repetities van de Kempische Passion.
Een beeld van een van de repetities van de Kempische Passion. (Foto: Picasa)

Het is bijna zo ver.......De Passion

Het zal niemand in Waalre zijn ontgaan: Harmonie Juliana viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Reden voor een mooi feest. Een van de jubileumactiviteiten is het vertolken van het Passieverhaal. Het passieverhaal van Jezus op moderne en eigentijdse wijze verteld en bezongen. Dit evenement vindt op 13 en 14 april plaats bij de Willibrorduskerk in Waalre.

WAALRE - Voorafgaande aan deze 'Kempische Passion' wi de harmonie het grote witte verlichtte kruis (5 bij 3 meter) vanaf het Huis van Waalre naar de Willibrorduskerk in Waalre-dorp brengen. De startlocatie is bewust gekozen: het Huis van Waalre ligt tussen de kerkdorpen Aalst en Waalre en geeft een teken van verbondenheid tussen deze twee plaatsen.

Gildes

De plaatselijke gildes dragen hun steentje bij door de openingstocht te begeleiden met hun aanwezigheid van vaandels, trommels en ruiter. Tevens gaan zij samen met de Tienergroep van de Parochie het kruis dragen naar de Markt in Waalre.

Oecumenisch

Burgemeester Jan Brenninkmeijer neemt namens de gemeente deel samen met diaken Bas Leijtens namens de Willibrordparochie. Dominee Ferdinand Borger neemt deel aan het Passieverhaal door de rol van Jezus op zich te nemen. Een Oecumenisch gebeuren.

Doe ook mee

Alle belangstellenden kunnen deelnemen aan deze openingstocht. Zoals Harmonie Juliana het omschrijft: 'Samen op weg gaan! Samen staan voor die waarden van Saamhorigheid, Verbondenheid en Passie. Het 'Wij' gevoel nog sterker tot uitdrukking laten komen. Daarom nodigen wij jong en oud van harte uit om deel te nemen aan deze tocht van het Huis van Waalre naar de Willibrorduskerk. De kinderen willen we uitnodigen om via een lampion de tocht te begeleiden'.

Aanvang

De samenkomst zal plaatsvinden bij 'Het Huis van Waalre' om 18.45 uur. Na een korte inleiding door de burgemeester en de diaken gaat de tocht om 19.00 uur samen op weg. Via de Willibrorduslaanleidt de route naar de Willibrorduskerk waar het kruis een plaats gaat krijgen. Het plaatsen van het Kruis op de Markt van Waalre, vormt de opening van dit mooie weekend met als hoogtepunt de uitvoering van 'The Passion'.

Groot project

De Kempische Passion is een groot project. Naast de harmonie werken verschillende solisten mee, koren (Willibrorduskoor Efkes Schruwwe, 't Singht en de Nachtegaal), de Toneel Project Groep en het Sint-Martinus Gilde. Plus alle mensen die komend weekeinde niet zichtbaar zijn maar wel onmisbaar: de mensen van het licht en geluid en regisseur Wilma Stofmeel.

Meer informatie en het laatste nieuws:

https://www.facebook.com/dekempischepassion/

Meer berichten