College Waalre betreurt uiteenvallen coalitie

Het college heeft kennis genomen van de mededeling van de fracties van VVD en CDA van hedenmiddag, waarin zij aangeven dat zij hebben moeten besluiten de deelname aan de huidige coalitie te beëindigen. De vier wethouders hebben op hun beurt aangegeven dat zij op dit moment onvoldoende ruimte en vertrouwen ervaren om uitvoering te kunnen geven aan de door uw raad met het college gemaakte afspraken.

In deze situatie is het voor hen onmogelijk om deze afspraken op een verantwoorde en daadkrachtige wijze uit te voeren. De wethouders betreuren dit ten zeerste, want zij zien belangrijke opgaven voor de inwoners van Waalre en de regio, waar het college zich de afgelopen periode vol overgave voor heeft ingezet. Dat er belangrijke opgaven liggen die om bestuurskracht van de gemeente Waalre vragen werd ons gisterochtend door de Commissaris van de Koning nog eens nadrukkelijk meegegeven tijdens zijn werkbezoek.

Uit oogpunt van continuïteit en slagkracht zullen wij als college vooralsnog onze taken en verantwoordelijkheden blijven uitoefenen voor Waalre.

Meer berichten