Marieke Moorman informateur De Dommel

Marieke Moorman
Marieke Moorman (Foto: )

REGIO - Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze zal bij Waterschap De Dommel de besprekingen leiden voor een nieuw bestuursprogramma. Volgende week is er een gezamenlijke gespreksronde met de tien fracties van het nieuwe algemeen bestuur in aanwezigheid van de informateur. Alle partijen geven daarbij hun belangrijke punten voor opname in het bestuursprogramma aan.

Op 25 maart kwamen de tien fracties van het nieuwe algemeen bestuur, dat op 28 maart geïnstalleerd wordt, bij elkaar. Zij blikten terug op de verkiezingsuitslag. Water Natuurlijk is met acht zetels de grootste partij, gevolgd door VVD en CDA elk met vier zetels. Verder behaalde de Partij van de Arbeid drie zetels, 50PLUS twee zetels en Werken aan Water en AWP niet politiek wel deskundig elk een zetel. De andere fracties zijn de zogenoemde geborgde fracties: ongebouwd (agrariërs) met drie zetels, gebouwd (bedrijven) en natuurterreinen elk twee zetels. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur benoemd.

Informateur

Marieke Moorman heeft grote bestuurlijke ervaring en de fracties hebben veel vertrouwen in haar rol als informateur. Ook heeft zij als voormalig 'waterwethouder' van Tilburg een stevige band met Waterschap De Dommel. Moorman: "Ik kijk er naar uit om dit proces te begeleiden. Alle fracties hebben aangegeven de goede constructieve samenwerking in de afgelopen vier jaar graag te willen voortzetten. Dat is een mooi vertrekpunt om het gesprek aan te gaan."

Meer berichten