Initiatiefnemers Gertrude Arends, Andre Veen en Ellen van Beek op het beoogde stuk grond.
Initiatiefnemers Gertrude Arends, Andre Veen en Ellen van Beek op het beoogde stuk grond. (Foto: )

Landgoed Gildebosch is van inwoners

Opnieuw blijken er plannen te zijn voor een landgoed in Waalre. Was vorig jaar sprake van landgoed Achtervoorde, dit jaar is het landgoed Gildebosch aan de Gildebosweg.

WAALRE - De akkergrond, ruim 10 hectare groot, is nu nog eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Verkoop vindt plaats onder voorwaarde dat het bouwen van nieuwe landhuizen toegestaan wordt. Grond wordt hierdoor aan de boer onttrokken. Dit vereist ook een aanpassing van het bestemmingsplan.

Landgoederen leveren een bijdrage aan behoud en ontwikkeling van natuur. De vraag blijft echter of natuurontwikkeling door andere partijen op dit terrein niet minstens dezelfde of betere resultaten oplevert. In het voorgenomen plan vindt immers in het buitengebied nieuwe bebouwing plaats. Deze nieuwbouw tegen een natuurgebied aan betekent voor de huidige natuur, bossen en vennen, een aantasting.

Belangen recreanten

Ook blijft de vraag in hoeverre de belangen van recreanten door de aanleg van dit nieuwe landgoed gediend zijn. Openstelling van tenminste de helft van een landgoed is 'officieel' vereist. De praktijk in Waalre leert echter dat de publieke toegankelijkheid van bestaande landgoederen snel flink of helemaal ingeperkt wordt, en soms zelfs alleen tegen betaling toegankelijk is. Desondanks levert de vorming van een landgoed lucratieve voordelen op zoals het kwijtschelden van de onroerendezaakbelasting en verlaging van de vermogensbelasting.

Stortplaats

Het terrein betreft een voormalige stortplaats uit de zestiger en zeventiger jaren. De benodigde werkzaamheden voor de aanleg van het landgoed en de bouw van de landhuizen kunnen dus ernstige gevolgen hebben; het is onbekend wat er aan afval op dit terrein gestort is. De ter plekke uitgevoerde bodemonderzoeken geven slechts summiere informatie. De risico's van het hier gestorte afval voor de bodem- en waterkwaliteit zijn tot op heden onvoldoende bekend.

Een verder punt van zorg is de precedentwerking die uitgaat van de ontwikkeling van landgoederen. Hoe gaat de gemeenteraad hier in de toekomst mee om?

Carnavalsoptocht

Ook tijdens de komende carnavalsoptocht zal - op een wat ludieke wijze uiteraard - aandacht voor de kwestie worden gevraagd. Maar al met al is het natuurlijk geen 'laughing matter'. Daarom nodigen de initiatiefnemers van Ons Gildebos de inwoners van Waalre uit om actief mee te denken over de alternatieven en hun stem te laten horen.

De gemeenteraad heeft op 12 maart een oordeelvormend overleg met inspreekmogelijkheid over dit onderwerp.

Meer informatie is te vinden op de speciale Facebookpagina: facebook.com/onsgildebos en op:

landgoedvanmorgen.nl

Meer berichten