Links: Paula Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur RSZK en rechts Karen Cox, directeur FONTYS Hogeschool Mens en Gezondheid.
Links: Paula Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur RSZK en rechts Karen Cox, directeur FONTYS Hogeschool Mens en Gezondheid. (Foto: )

Fontys en RSZK werken samen in ZIN

Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en RSZK ZorgProfessionals hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het Zorginnovatienetwerk (ZIN) getekend. Doel is om de kennisuitwisseling tussen studenten van de opleiding HBO Verpleegkunde en zorgprofessionals van RSZK te bevorderen en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren en het leerklimaat binnen RSZK te optimaliseren.

REGIO - RSZK is een ouderenzorgorganisatie en biedt in de regio de Kempen, Veldhoven en Waalre een breed palet aan zorg- en dienstverlening, waaronder ook thuiszorg. Binnen het meerjarenbeleidsplan van RSZK vormt een leven lang leren en ontwikkelen een belangrijk uitgangspunt. Het ZIN geeft hieraan mede richting en vormt de verbinding tussen studenten en zorgprofessionals. Het is een bewuste keuze dat kleine groepen studenten worden geplaatst over in speciaal geselecteerde wijkteams die samen het ZIN vormen. Studenten kunnen op deze manier meer gezamenlijk optrekken en nieuwe inzichten die ze hebben opgedaan in de opleiding, uitdragen naar het team.

De wijkteams die de studenten gaan begeleiden zijn bewust geselecteerd. Alle wijkteams kregen vooraf uitleg over de opzet van het plan en ze konden aangeven of ze deel wilden nemen. Drie wijkteams reageerden enthousiast en gaan deze uitdaging aan met ondersteuning van de Lecturer Practicioner vanuit Fontys. De wijkteams hebben zich goed voorbereid op de komst van de studenten. Ook Fontys was in de voorbereiding erg betrokken en heeft per team bekeken wat nodig is om de studenten te kunnen ontvangen en begeleiden.
Maandag 4 februari zijn de eerste studenten in deze nieuwe opzet van start gegaan.

RSZK hoopt dat door het bieden van een uitdagende stageplek aan studenten ook hun kijk op de ouderenzorg verandert en na het afstuderen een baan in de ouderenzorg overwegen. RSZK verwacht dat studenten hierdoor bewust kiezen voor een carrière binnen RSZK.

Meer berichten