De regenboogvlag wappert sinds vorige week op de Agnus Dei-kerk.
De regenboogvlag wappert sinds vorige week op de Agnus Dei-kerk.

'Iedereen is welkom in onze gemeente'

Sinds een week wappert aan de vlaggenmast van de Agnus Dei-kerk aan de Julianalaan de regenboogvlag, het wereldwijde symbool van de homoseksuele LHBT-gemeenschap.

WAALRE - Aanleiding tot de aanschaf en het hijsen van de vlag is de stormachtige discussie die maandag 7 januari uitbrak naar aanleiding van de zogenaamde Nashville-verklaring. In deze – uit veertien artikelen bestaande - verklaring wordt gesteld dat seksualiteit alleen mag bestaan in een vaste relatie tussen man en vrouw. Seksuele aantrekkingskracht tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt daarbij afgewezen. Deze maakt volgens de verklaring geen onderdeel uit van de ‘goedheid van Gods oorspronkelijke schepping’.

Daarnaast wordt in de verklaring gesteld dat je wel homoseksueel mag zijn, maar wordt een homoseksuele levensstijl afgewezen. De verklaring stelt tevens dat christenen op dit punt niet van mening zouden mogen verschillen en velt daarmee een hard oordeel over al de kerken die ruimhartig hun deuren open zetten voor homoseksuelen en transgenders. De verklaring is door 250 predikanten uit orthodox protestantse kerken ondertekend. Van de 1600 predikanten van de Protestantse Kerk tekenden slechts 30 voorgangers de verklaring.

Voorzitter
Voorzitter Cees van der Marel: “De Agnus Dei-kerk maakt geen deel uit van deze behoudende stroming binnen protestants Nederland. Toch willen wij als gemeente laten horen dat wij het volledig oneens zijn met deze verklaring. Ieder mens mag er zijn, onafhankelijk van huidskleur, afkomst of seksuele geaardheid. En alle levensverbintenissen tussen twee personen kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in onze kerk worden ingezegend. Het is dan ook tijd om als Agnus Dei-gemeente een statement te maken. Om dat nog eens te benadrukken hangt er sinds een aantal dagen een regenboogvlag aan de vlaggenmast van onze kerk. Iedereen is welkom in onze gemeente.”

Meer berichten