Burgemeester Jan Brenninkmeijer blikt terug op een bijzonder jaar. Foto: Theo van Sambeek.
Burgemeester Jan Brenninkmeijer blikt terug op een bijzonder jaar. Foto: Theo van Sambeek. (Foto: Theo van Sambeek)

Een terugblik op 2018 met burgemeester Jan Brenninkmeijer

In het vierde ambtsjaar van burgemeester Brenninkmeijer vielen er vele 'eerste keren' te beleven. De eerste nieuwjaarsreceptie in het nieuwe gemeentehuis. Voor het eerst verbond de burgemeester als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijk stand een bruidspaar in de echt én het boerenbruidspaar in de onecht, in dezelfde week. De vernieuwde Markt werd tijdens 'Spring' geopend met de eerst heilige mis in de open lucht. Klap op de vuurpijl was toch wel de opening van Het Huis van Waalre (HHvW) door Commissaris van de Koning prof. Dr. W. van de Donk op 8 juni met op 9 juni het grote dorpsfeest. Tijd voor een terugblik samen met onze burgemeester die we op zijn uitdrukkelijk verzoek bij de voornaam noemen en tutoyeren.

Mijn eerste vraag is: als we terugkijken op het afgelopen jaar, is de opening van ons nieuwe gemeentehuis een van de hoogtepunten is. Hoe heb je dat zelf ervaren en wat heeft het ons dorp gebracht?

"De opening van Het Huis van Waalre is het sluitstuk van zes jaar behelpen. Het dagelijks bestuur en de ambtenaren zaten in aparte gebouwen. Daarbij zaten die ook nog eens erg krap en werken aan vernieuwing was niet mogelijk. Hier in ons gemeentehuis kunnen we flexwerken en is er een nieuwe manier van samenkomst. De mensen kijken tegenwoordig anders naar de gemeenschap. Bedrijven, maatschappelijk werkers en inwoners worden in dit huis meer verbonden met elkaar. Het is nog maar een begin, maar wel hoopvol."

Ontmoetingscentrum

Het Huis van Waalre bruiste al in korte tijd van de activiteiten. Je kunt er niet alleen terecht voor gemeentezaken als een rijbewijs of paspoort. Er is de bibliotheek, een taalcafé, er worden concerten en cursussen gegeven, toneel gespeeld en carnaval gevierd. Is het inderdaad het ontmoetingscentrum geworden dat jij en de gemeenteraad voor ogen hebben of zijn er nog wensen?

"Er gebeurt hier veel, toch blijft het belangrijk dat er ontmoetingscentra in de wijk blijven zodat vooral de ouderen niet zo ver weg hoeven te gaan om een kaartje te leggen of naar het eetcafé. Ik vind het wel belangrijk dat meer verenigingen gebruik maken van Het Huis van Waalre en dat inwoners hier komen om te ontmoeten. Dat ze naar een raadsvergadering komen, of voor inzage in ontwikkelingsplannen."

Bijzondere ontmoetingen

Als burgemeester ben je vaak gezien bij activiteiten en evenementen, dat wordt zeer gewaardeerd door de inwoners van Waalre. Kan je een paar ontmoetingen noemen die je persoonlijk bijzonder vond om mee te maken?

"Ik ben ambassadeur van 'Eet met je hart'. Dit initiatief draag ik een heel warm hart toe. Het is opgezet voor een vergeten doelgroep: eenzame en kwetsbare ouderen. Heel mooi zoals dit project zich nu rondzingt. Steeds meer horecagelegenheden sluiten zich aan. En meer ouderen durven er voor uit te komen dat ze eenzaam zijn en gezien willen worden. Een heel ander voorbeeld was dit jaar met Koningsdag. Ik ging in Waalre op de Markt kijken, dus natuurlijk ook naar Aalst. Daar was jammer genoeg wat minder te doen, maar ik besloot toch bij een hangtafel aan te sluiten. Een van de bezoekers herkende mij, maar mijn tafelgenoten, geloofden niet dat ik de burgemeester was, want die zou daar toch niet zomaar met hun een pilsje komen drinken? Meer mensen begonnen mij te herkennen en tenslotte werd ik geloofd. Dat verrassingseffect vind ik leuk om mee te maken. ik wil ongecompliceerd aandacht geven en mezelf kunnen zijn."

Schoolbezoeken

"Ik heb ook genoten van de schoolbezoeken eerder dit jaar tijdens de verkiezingen. Daarvoor gaf ik op alle basisscholen in ons dorp college over politiek. Het resultaat was dat er een jeugdraad ontstond die een coalitie vormde vanuit de scholen. Ze kwamen met het idee om een speelplek buiten bij het gemeentehuis aan te leggen. Dat is al een stuk gerealiseerd. Wanneer ik onder de mensen ben wil ik er ook echt zijn! Mensen moeten met de verhalen of klachten bij mij terecht kunnen. Ik heb er niets over te zeggen, maar kan wel luisteren. Soms pakt dat goed uit zoals met Renate van de Steen. Zij diende het plan in voor een natuurspeeltuin bij haar in de buurt. Na een gesprek met mij waarin ik uit de doeken deed wat ze voor dat plan zoal moest doen werkte ze het helemaal uit en blies met haar presentatie daarvan de hele gemeenteraad omver. Haar speeltuin is er gekomen. Prachtig dat zo'n jonge meid meedenkt, dan moet je luisteren."

Nieuwjaarswens

Welke kerstgedachte wilt je ons meegeven en wat wens je ons voor in het nieuwe jaar?

"Dat we meer samen gaan werken, jong, oud, gemeente, inwoners en verenigingen onderling. Als we zelfstandig willen blijven moeten we werken aan nabijheid, creativiteit en voor elkaar zorgen. Mensen weten vaak niet wat hier op het gemeentehuis gebeurt en wat de meerwaarde daarvan is. Ook wij willen gezien en gewaardeerd worden. Voor volgend jaar wens ik dat wij doorgaan op de ingeslagen weg die we begonnen zijn met 'Wij Waalre'. Dat we samen op weg gaan naar het honderdjarig bestaan van Waalre in 2023 en onze organisatie en de buitenwereld meer op elkaar afstemmen, samen verantwoordelijkheid nemen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden