Foto: De medewerkers van SVRZ willen in contact komen met de mens achter de ziekte. Hoe beter je een persoon snapt, hoe beter je hem kunt bijstaan.

Diaconaal Noodfonds Waalre biedt ondersteuning

WAALRE - Veel mensen denken dat in een mooie en rijke gemeente als Waalre geen mensen wonen met financiële problemen. Minder is echter waar en daar heeft het Diaconaal Nood Fonds regelmatig mee te maken. Een praktijkvoorbeeld:

Een alleenstaande moeder heeft een dochter en een zoon. De zoon heeft een ernstige ziekte en krijgt veel medicijnen. De verzekering bepaalt dat de medicijnen niet door hen vergoed kunnen worden, maar na aandringen van een specialist keren ze toch 'tijdelijk' uit. Door de verzorging kan de moeder steeds minder werken en verdient zij minder met alle gevolgen. Gelukkig krijgt zij kinderbijslag en een pgb voor zoonlief. De zoon haalt zijn mavodiploma ondanks zijn chronische ziekte. Maar de zoon wordt 18 jaar, gaat naar een vervolgstudie en heeft nu een eigen verzekering bij dezelfde maatschappij als de moeder. Maar opeens vergoedt die verzekering zijn medicijnen niet meer. Zoon probeert naast de studie met een baantje wat geld te verdienen, terwijl hij ook een studieschuld opbouwt. De vrouw krijgt uiteraard geen kinderbijslag meer, krijgt bovendien zelf een chronische aandoening en kan helemaal niet meer werken. Zij laat zich goed informeren wat voor regelingen er mogelijk zijn, maar dát blijkt erg moeilijk uit te zoeken zijn. En als er dan toch onverwachts een rekening van bijvoorbeeld niet-vergoedde medische kosten binnenkomt, is er paniek. Gelukkig heeft deze vrouw wel eens van het Diaconaal Noodfonds Waalre gehoord. Na een goed gesprek en openheid van zaken, neemt het DNW in principe éénmalig zo'n betaling voor hun rekening.

Uit bovengenoemde fictieve casus blijkt hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn, en hoe ze hun best ook doen, pech na pech kunnen hebben. En hoe komt de nog steeds zieke zoon, die met 18 jaar al studieschulden moet opbouwen, ooit uit deze situatie? Het Diaconaal Nood Fonds is blij deze mensen te kunnen helpen die in acute financiële moeilijkheden verkeren dankzij de steun van meerdere kanten. Wie meer informatie wil over het werk van het DNW, kan mailen naar: info@diaconaalnoodfondswaalre.nl of kijk op:

www.diaconaalnoodfondswaalre.nl

Meer berichten