In Natuurgebied Malpie  starten werkzaamheden om het gebied te beschermen (Foto: Pieter Cox).
In Natuurgebied Malpie starten werkzaamheden om het gebied te beschermen (Foto: Pieter Cox). Pieter Cox

Natuurherstel Malpie start najaar

Algemeen 413 keer gelezen

VALKENSWAARD - Binnen de gemeente Valkenswaard liggen enkele bijzondere natuurgebieden, waarvan de Malpie er één is. Bijzonder, omdat hier plant- en diersoorten voorkomen, die maar op weinig plekken ite vinden zijn. 

De gemeente Valkenswaard vindt het dan ook belangrijk om de natuurgebieden te behouden en herstellen, zodat ze toekomst- en klimaatbestendig worden. Ook de beleefbaarheid van het gebied voor recreanten speelt hierbij een belangrijke rol.
Op de Malpie en ook in het Opperbos, zijn al eerder herstelmaatregelen genomen en met succes. Toch hebben de gebieden nog te lijden onder verdroging en verzuring. De gemeente en Bosgroep Zuid Nederland werken daarom vanaf dit najaar samen aan en ín de natuur.

Werkzaamheden

Het werk zal in fases gaan en twee perioden duren: winter 2023/2024 en najaar 2024. Deze winter concentreren de werkzaamheden zich op het noordelijke deel van de Malpie en in het najaar van 2024 ook in het Opperbos.
Voor het werk is het nodig om machines in te zetten; dit gaat altijd onder goede begeleiding.

Wat gaat er gebeuren in het bos?

Verwijderen van een aantal sloten; 
- Aanplant van soorten bomen en struiken die hier van nature thuishoren, zoals linde, esdoorn, haagbeuk en hazelaar. Deze gaan de verzuring van de bodem tegen
-  Uitstrooien van tot poeder vermalen gesteente (steenmeel) dat veel mineralen bevat. Dit is goed voor de bosbodem, want deze mineralen ontbreken nu, waardoor de bodem is verzuurd. Het uitstrooien gebeurt door specialisten met een helikopter. Hierdoor zullen sommige fiets- en wandelpaden tijdelijk afgesloten worden, vanwege de veiligheid.

Werk heide en vennen

- Verwijderen van naaldbomen op de hogere delen rondom de vennen aan de noordkant op de Malpie; om verdroging van de vennen tegen te gaan en de heide uit te breiden.
- Het vrijgekomen deel wordt omgevormd naar heide door de voedselrijke bovengrond te verwijderen (plaggen).
- Ook hier wordt steenmeel uitgestrooid. Net als in het bos, zal ook op de heide waar nodig steenmeel uitgestrooid worden.

Meer informatie

Actuele informatie over het hoe en waarom en de werkzaamheden op de Malpie vindt u op:
www.valkenswaard.nl/malpie

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant