Afbeelding
Bart & Jaq van de Weijer

Diaken Bas Leijtens krijgt Gérard Vospenning

Algemeen 298 keer gelezen

WAALRE - Elk jaar reikt het bestuur van AWC De Keien, de Gérard Vos-penning uit. De onderscheiding genoemd naar één van de oprichters, Gérard Vos, en bedoeld als blijk van waardering voor een persoon of instelling, die zich gedurende langere tijd, geheel belangeloos inzet of heeft ingezet voor de Wolderse samenleving. Deze uitreiking moet dan ook gezien worden als het uitspreken van dank en waardering van onderaf, vanuit het verenigingsleven zelf.

Nu na ongeveer 2 jaar corona zonder nieuwjaarsreceptie en dus ook zonder uitreiking van de Gérard Vos-penning heeft het bestuur besloten de penning uit te reiken aan een speciaal persoon:
‘De coronajaren waren zwaar en voor sommige mensen extra zwaar. Hoe blijf je in gesprek als je elkaar niet mag ontmoeten? Hoe kan je luisteren als de afstand groot is? Gelukkig mag dit allemaal weer en we merken dat deze persoon voor ons allemaal belangrijk is, of je nu gelooft of niet, een goed gesprek van mens tot mens is één van de belangrijkste dingen die we kunnen ervaren. En als je tijdens zo’n gesprek waarin iemand écht naar je luistert en ook nog goede adviezen en levenservaringen terug krijgt niet alleen door middel van gebed of preek maar ook 1 op 1 dan weet je dat je met een bijzonder persoon praat’.

‘Hij (want het is een hij) staat al jaren zijn mannetje voor onze vereniging maar staat ook al jaren voor onze gemeenschap vooraan. Wij komen trouw bij hem op bezoek, maar hij komt ook naar ons toe als we hem nodig hebben. Hij is een betrokken persoon die allerlei mensen met elkaar verbindt. Hij heeft hart voor het verenigingsleven. Hij is zichtbaar bij het delen van lief en leed. Bij dat lief hoort zeker de viering van carnaval.
Sinds mei 2012 is hij officieel benoemd en aan het einde van dat jaar is hij ook in Waalre komen wonen, dus al meer dan 10 jaar. Normaal zouden we nu een enorme waslijst van verdienste voor Waalre over hem gaan opnoemen maar dat is in dit geval niet nodig’.

Uit de krant