De herdenking in de Willibrorduskerk is altijd indrukwekkend en sfeervol.
De herdenking in de Willibrorduskerk is altijd indrukwekkend en sfeervol.

De 78e Herdenking Brabantse gesneuvelden

Algemeen 253 keer gelezen

WAALRE - De 78e Provinciale Herdenking van Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders vindt plaats op woensdag 14 september in Waalre. De herdenking begint om 19.00 uur en wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. 

Het thema dit jaar is Vrijheid en Verbondenheid. Als gastspreker is Christel de Laat uitgenodigd die bekend is als cabaretière, actrice en presentatrice. 
Danny X Kuiper, schrijver, spoken word artist en workshop coach, verzorgt een spoken word met als titel Tussen herinneren en herdenken; een laatste post.

Militairen en verzetsstrijders

Bij de herdenking worden alle Brabanders herdacht, die hun leven hebben gegeven voor het vaderland, zowel als militair of als verzetsstrijder, in de oorlog van 1940-1945, voor herstel van orde en vrede in het voormalig Nederlands Oost-Indië, voor de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea, bij militair optreden van de Verenigde Naties in Noord-Korea, bij acties in het verband van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en in het kader van recente vredesmissies van de Verenigde Naties of Europese Unie.

La Bonne Espérance

Deze 78e herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door Het Koninklijk Mannenkoor la Bonne Espérance. Zij brengen passende en stemmige nummers die veelal a-capella gezongen zullen worden. Verder werken onder andere aan het programma mee leerlingen van de groepen 8 van Basisschool De Meent uit Waalre en leerlingen van de rockacademie Tilburg. 
De herdenking in de Willibrorduskerk wordt geopend en afgesloten door de voorzitter van de Stichting, Frank Petter.

Gedachtenismonument

Na afloop van de herdenking in de kerk gaan de aanwezigen, onder de klanken van de beiaard, die in 1950 speciaal voor deze herdenking is aangeschaft, in stille stoet via de Markt naar het provinciaal gedachtenismonument, het ‘Oude Willibrorduskerkje’. 
In het kerkje vindt onder muzikale begeleiding van Stef Bazelmans en Ad Broeksteeg, de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.
Na afloop van de kranslegging is eenieder welkom voor een samenzijn in Brasserie Meester Keeman, Markt 21 in Waalre.
Het bestuur van de Stichting nodigt ook de inwoners van Waalre nadrukkelijk uit om de herdenking bij te wonen.

Meer informatie

De herdenking op woensdag 14 september is in de Willibrorduskerk, Markt 23 in Waalreen begint om 19.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina en de website:
www.facebook.com/Stichting-Herdenking-Brabants-Gesneuvelden-138296773258353
www.brabantsegersneuvelden.nl

Eregalerij

In september 2019 herdacht Brabant, 75 jaar vrijheid. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) draagt hieraan bij met een digitaal monument, opgedragen aan alle Brabantse gesneuvelde militairen, omgekomen en omgebrachte verzetsstrijders en slachtoffers van represaille-acties. Drie jaar begon het centrum met het verzamelen van gegevens van de ruim 2100 Brabantse gesneuvelden via heemkundekringen, nabestaanden, geïnteresseerden, specialisten en iedereen die op wat voor manier ook begaan is met het lot van deze oorlogsslachtoffers. 
Toch zijn er nog altijd honderden slachtoffers die geen gezicht hebben, of waarvan weinig bekend is. Wie een foto of nieuwe informatie heeft over één of meerdere van deze slachtoffers, of denkt dat er iemand nog ontbreekt, kan dit via het formulier op de website delen.

www.brabantsegesneuvelden.nl

Uit de krant

Uit de krant