De nieuwe wethouders v.l.n.r. Peet van de Loo, Suzan van de Goor-Gelens en Kees Vortman (Foto: Jurgen van Hoof)
De nieuwe wethouders v.l.n.r. Peet van de Loo, Suzan van de Goor-Gelens en Kees Vortman (Foto: Jurgen van Hoof) Jurgen van Hoof

Nieuwe wethouders willen in gesprek blijven

Algemeen 211 keer gelezen

WAALRE - De drie nieuwe wethouders van Waalre werden op donderdag 21 juli geïnstalleerd. Peet van de Loo, (58) is wethouder duurzame ontwikkeling. Kees Vortman (53) is wethouder sociale ontwikkeling en Suzan van de Goor-Gelens (51) is wethouder ruimtelijke ontwikkeling. Uit een gesprek kwam naar voren dat de verschillende portefeuilles met elkaar verweven zijn. De wethouders willen vooral samen op pad gaan en ‘luisteren en in gesprek blijven met de mensen’ staan bij hen hoog in het vaandel.

Door Wilma Stofmeel

Susan van de Goor-Gelens woont 37 jaar in Waalre. Ze is getrouwd en heeft een zoon en twee dochters. Een dochter woont nog thuis. In 2014 kwam ze in de gemeenteraad van Waalre. Susan van de Goor-Gelens: “Ik ben al jaren actief in de politiek en thuis zijn ze er inmiddels aan gewend dat ik in het dorp eens wordt aangesproken. Als wethouder kijk ik naar het algemeen belang, niet naar het individu. Daardoor zal ik wel eens besluiten moeten nemen die niet bij iedereen goed ontvangen worden. Ik heb mijn kinderen daarom geleerd wat ze moeten doen als zij worden aangesproken op mijn werk.”

Met haar portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling kijkt Susan van de Goor-Gelens er naar uit om mooie projecten te kunnen realiseren. Ze heeft als raadslid in 8 jaar al veel dossierkennis kunnen opdoen. “Als raadslid droeg ik projecten aan, als wethouder mag ik uitvoeren. Ik mag, bij wijze van spreken, kijken, ruiken en proeven. Eerst was het op raadsniveau, nu kijk ik naar de uitvoering. Er zijn verschillende woningbouwprojecten nodig, ik hoop dat we de komende 4 jaar kunnen bouwen. Zo zijn daar nu tien tot vijftien tijdelijke woningen die we willen realiseren. Eigenlijk lijken die meer op gewone rijtjeshuizen. We zijn met bewoners daarover in gesprek, het belangrijkste is dat we elkaar horen en begrijpen.”

Peet van de Loo

Peet van de Loo is getrouwd en heeft een dochter, Julia. Ze is in Arnhem geboren en studeerde in Nijmegen. Zij werkte in drie gemeentes en was onder andere gemeentesecretaris in Sint Oedenrode en wethouder in Best waar ze haar man Bert leerde kennen die daar wethouder was. Verder werkte zij bij Rijkswaterstaat en ASML, kortom Van de Loo heeft een brede schat aan ervaring.

Peet van de Loo woont in Best en heeft van de gemeenteraad ontheffing gekregen om daar te blijven wonen. Peet van de Loo: “Het is in deze tijd bijna onmogelijk om een huis te kopen. Het heeft bijna 5 jaar geduurd voordat wij ons huis in Best hadden gevonden. Ik zoek een goede balans tussen mensen, planeet en welzijn (people, planet, prosperity). Ik eet biologisch, ons huis in St. Oedenrode was energieneutraal. Ons huis in Best is voorzien van een luchtwarmtepomp. Zelf ga ik, als mijn agenda dat toelaat, zoveel mogelijk op de fiets. Dat geeft me meer energie, ik leid vooral een zittend bestaan en bij een bijeenkomst is vaak iets lekkers te eten. Onze portefeuilles (ruimtelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling en mijn portefeuille duurzame ontwikkeling), zorgen er voor dat we als wethouders in de toekomst vaak samen afstemmen en vooral ook op locaties te vinden zijn. Het ene project heeft ook met het andere te maken.”

Kees Vortman

Kees Vortman woont in Son en Breugel. Hij is getrouwd met Paula en heeft twee dochters: Lieke van 21 die in Rotterdam studeert en Sanne van 23 die samen met haar vriend Stan op zolder woont. Kees Vortman: “Sanne en Stan willen graag op zichzelf wonen, maar net als veel anderen kunnen zij niet aan een woning komen. We vinden het wel gezellig zo, Stan kookt vaak en heel lekker, soms kook ik ook, net als mijn vrouw. Wij wonen in Son en Breugel en ik heb ook ontheffing gekregen om daar te blijven wonen. Ik zie veel overeenkomsten tussen Waalre en Son en Breugel; wij hebben ook twee kernen een een mooie natuur, net als Waalre en hebben hard gestreden om zelfstandig te blijven. Tenslotte hebben beide gemeenten een beperkt ambtelijk apparaat. Ambities en capaciteit moeten voortdurend afgewogen worden om de dienstverlening op peil te houden.”

In zijn portefeuille sociale ontwikkeling ziet Kees Vortman het zorgen voor de meest kwetsbaren als belangrijk speerpunt. Kees Vortman: “Kwetsbaren en ouderen krijgen van mij structurele aandacht. De wachtlijsten voor jeugdzorg zijn bijvoorbeeld een grote zorg. We hebben overal met personeelsproblemen te maken, het is nodig om in regionaal verband samen te werken. Problemen moeten we met de verschillende partners efficiënt en creatief zien op te lossen. Onlangs kwamen de boeren op het gemeentehuis protesteren. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en ontvingen ze als gasten. Op een nette en goede manier hebben ze hun boodschap gebracht. We zijn alle drie uitgenodigd voor een huifkarrentocht om in de omgeving kennis te nemen van duurzame ontwikkeling, maatschappelijke en sociale belangen. En dat gaan we ook doen, we kijken er naar uit.”

Uit de krant

Uit de krant