Logo weekbladdeschakel.nl


Jo Claessen is lijsttrekker van Aalst-Waalre Belang
Jo Claessen is lijsttrekker van Aalst-Waalre Belang (Foto: Bart Bruijnen)

Jo Claessen lijsttrekker van AWB

Het lijkt nog ver weg, maar langzaam komt de dag van de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij. Op 21 maart 2018 kunt u kiezen voor een nieuwe raad en het daaruit voortvloeiende college van bestuur. Voor de belangrijkste lokale partij, Aalst-Waalre Belang (AWB), heeft Jo Claessen zich kandidaat gesteld als lijsttrekker.

Voor zijn pensionering werkte Jo als raadsgriffier en had zo een zeer nauwe band met de plaatselijke politiek. Hij is sociaal, cultureel en maatschappelijk actief in onze gemeente; naast secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden is hij ook lid van de Waalrese volleybalclub W-H, van de kookclub Les Chevaliers de la Cuisine, en van de Sociëteit Aalst-Waalre. Jo: "Ik sta voor een gemeente waar het met behoud van de voorzieningen goed wonen, werken en recreëren is. Als raadslid kan ik voor de belangen van de inwoners opkomen en over de toekomst van onze mooie gemeente meebeslissen."

Wat Aalst-Waalre Belang met ons dorp voor ogen heeft, is de vorming en het behoud van een zelfstandige gemeente met een slagvaardig bestuur dat wordt gekenmerkt door openheid aan de inwoners te verschaffen en betrokkenheid van deze inwoners in beleids- en besluitvorming van de gemeente te stimuleren. Een sterke nadruk ligt op burgerparticipatie en daarmee op bij het betrekken van alle dorpsgenoten bij de processen van beleidsontwikkeling. Kennis zit niet alleen bij de gemeente, maar - zeker in Waalre - ook bij zijn inwoners.

Jo: "De instandhouding van het dorpse karakter van onze gemeente ligt ons na aan het hart. De kernen in Waalre en in Aalst kunnen worden gezien als de charme van de kleine schaal. Dit komt tot uiting in onder andere de soort van de bebouwing, het verenigingsleven, de mentaliteit en de gemoedelijke sfeer. Dit authentieke, dorpse karakter van de kernen moeten we koesteren."

In het verlengde hiervan staat Aalst-Waalre Belang ook voor het behoud van een vitaal verenigingsleven, en centraal gelegen accommodaties in beide kerkdorpen voor een rijk en levend gemeenschapsleven. Daarnaast maakt de partij zich sterk voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving, en een goede bereikbaarheid van de gemeente, of dat nou te voet, per fiets, per auto of met het openbaar vervoer is.

Jo: "Voor al deze dingen wil Aalst-Waalre Belang zich sterk maken. Evenals voor een verantwoord voorzieningenniveau op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, winkelaanbod, sport, ontspanning en recreatie. Iedereen telt mee! En om echt mee te kunnen beslissen wil AWB daarom uiteraard in de coalitie komen. We zetten daarom in op minimaal vijf zetels!"

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox