Jo Claessen is wederom de lijsttrekker van Aalst-Waalre Belang (Foto: Bart Bruijnen)
Jo Claessen is wederom de lijsttrekker van Aalst-Waalre Belang (Foto: Bart Bruijnen)

Fractie AWB is klaar voor verkiezingen

Algemeen 84 keer gelezen

WAALRE - Aalst Waalre Belang gaat onder de slogan ‘AWB echt lokaal’ opnieuw met Jo Claessen als lijsttrekker, en met een breed programma, de gemeenteraadsverkiezingen in. De kieslijst bestaat uit 15 personen van jong tot oud, afkomstig uit alle lagen van de Waalrese bevolking.

De partij heeft, na het overlijden van haar voorzitter Joop Postema en het terugtreden van Cecile Lang als secretaris, hard gewerkt aan de vorming van een nieuw (interim)bestuur en aan het verkiezingsprogramma 2022-2026. De top 5 op de kieslijst bestaat, naast Jo Claessen als lijsttrekker uit Alexandra Groeneveld, Erwin Rutten, Pieter Donders en Pieter van Deursen. 

De lijsttrekker

Jo Claessen woont al vanaf 1978 in Waalre en is tot 2013 werkzaam geweest bij de gemeente Waalre onder meer als hoofd juridische en bestuurlijke zaken, plaatsvervangend gemeentesecretaris en raadsgriffier. Naast zijn raadslidmaatschap is hij secretaris van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Zijn portefeuille bestaat uit algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden, verkeer en meer specifiek afvalinzameling en onder meer de landgoederen en gemeenschapshuizen.

Overige leden

Alexandra Groeneveld is in 1995 met haar gezin in Aalst-Waalre komen wonen. In de jaren daarna is zij penningmeester geweest bij peuterspeelzaal Pippeloentje, heeft zij mede Technika 10 voor meisjes begeleid, als ook hand-en-spandiensten verricht bij diverse sportverenigingen en Stichting Waalres Erfgoed. Daarnaast is zij werkzaam geweest in zowel juridische als beleidsfuncties binnen het ruimtelijk domein bij onder andere de gemeente Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (thans Metropoolregio Eindhoven). Zij is de woordvoerder van zaken vallende binnen de portefeuille leefomgeving en lid van Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven. 
Erwin Rutten woont in Aalst en werkt bij het Summa College Eindhoven als medewerker financiën en control. Erwin heeft financiën in zijn portefeuille. Naast zijn raadslidmaatschap is hij penningmeester van de Nederlandse vereniging voor raadsleden en lid van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Pieter Donders, ingenieur Technische bedrijfskunde, woont sinds 2006 met echtgenote en twee kinderen met veel plezier in Waalre. Pieter heeft onder andere bij Philips gewerkt, VNU grafische bedrijven en bij TGI. Tot 2012 was hij zelfstander ondernemer. Als raadslid heeft hij het sociaal domein en burgerparticipatie in zijn portefeuille. Pieter is medeoprichter van de Stichting Burgerschuldhulp Waalre. De bestrijding van armoede en van de tweedeling in de samenleving heeft hij tot zijn speerpunten gemaakt.
Pieter van Deursen sluit de top 5 af.  Pieter is geboren en getogen in Waalre, gehuwd en vader van vier kinderen. Pieter werkt voor voor de veiligheidsregio Brabant-Noord als specialist materieel en op vrijwillige basis als coördinator informatievoorziening en hij is vrijwilliger bij het brandweerkorps Waalre. De portefeuille duurzaamheid wordt door hem beheerd. Binnen de fractie vertegenwoordigt Pieter het onderwerp duurzaamheid.

Nieuwelingen

Nieuw op de kieslijst zijn Bart Eversdijk (6), Anneke Soute (7), Geert van Dongen (8) en Babs van der Pas (15).

In het verkiezingsprogramma zijn de volgende aandachtsvelden benoemd: Betrokkenheid Burgers bij het lokaal bestuur; Energie- en warmtetransitie; Woningbouw en ruimtelijke ordening; Ontmoeten en verenigingen; Gezondheid en sport; Vestigingsklimaat en werkgelegenheid; Ouderen en senioren; Jeugd en Jongeren; Financiën en Verkeer en openbaar vervoer.

Uit de krant