Stichting Waalres Erfgoed heeft een eigen ruimte in Het Huis van Waalre.
Stichting Waalres Erfgoed heeft een eigen ruimte in Het Huis van Waalre. Foto:

Waalres Erfgoed legt geschiedenis vast

Algemeen 43 keer gelezen

WAALRE - In 1986 hebben leden van de Vereniging voor de Jeugd het initiatief genomen om de geschiedenis van de gemeente Waalre vast te leggen. Hiervoor hebben zij Stichting Waalres Erfgoed opgericht.

Het huidige bestuur bestaat uit Lambert Jansen (voorzitter), Ruud Wiegerinck (secretaris), Hans Vermeulen (penningmeester) en Hanneke van de Rijt (bestuurslid). Daarnaast zijn er zo’n 25 medewerkers die hun werkzaamheden verrichten in verschillende werkgroepen.
De stichting verzamelt en bestudeert de historie van de gemeente Waalre (kerkdorpen Aalst en Waalre), en legt deze vast. Voor de inwoners en het nageslacht is deze informatie beschikbaar door het uitgeven van boeken en andere publicaties. Voor de donateurs wordt elk kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht en worden er jaarlijks twee heemkundige lezingen georganiseerd.
Ook neemt de stichting deel aan klankbordgroepen van de gemeente waarin de historie van belang is en is zij lid van de straatnaamgevingscommissie van de gemeente. Lange tijd heeft de stichting haar heemkamer op de zolder van Het Klooster gehad. In 2018 is zij verhuisd naar het Huis van Waalre, waar zij 5 dagdelen per week beschikt over een vergaderruimte. Daarnaast is er in de kelder een archiefruimte van 40 m2 beschikbaar.

Helpt u mee?

De stichting is intensief bezig met het digitaliseren van het archief. De eerste resultaten zijn te zien op: www.waalreserfgoed.nl. Hierop staan alle gedigitaliseerde bidprentjes en een groot aantal foto’s. 
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om te helpen. Daarnaast is de stichting geïnteresseerd in historisch materiaal over Waalre dat bij de (oud-)inwoners ligt zoals foto’s die betrekking hebben op Aalst en Waalre over personen, activiteiten, gebouwen en bidprentjes van personen die in Aalst en Waalre zijn geboren en/of overleden.

Heeft u interesse of heeft u iets liggen voor Waalres Erfgoed, neem dan contact op door een mail te sturen naar:
info@waalresergoed.nl

Uit de krant