De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant.
De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant.

Versneld en intensiever samenwerken aan water- en natuur

Algemeen 37 keer gelezen

REGIO - De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant.

Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter bestand te maken voor natte én droge tijden. Hoe waterschappen en provincie dit de komende zes jaar samen gaan doen, staat in nieuwe maatwerkovereenkomsten. Per stroomgebied in Brabant zijn maatwerkafspraken gemaakt tussen provincie en het betreffende waterschap over doelen, ambities en de werkwijze. 

In de gebiedsgerichte aanpak gaan partijen gezamenlijk aan de slag met bovenstaande ambities, in samenspraak met partners in de gebieden. Én met een integrale blik. Dat betekent dat in het gebiedsproces ook andere relevante opgaven worden opgepakt, bijvoorbeeld voor de landbouw- en energietransitie.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak): “Om de doelstellingen te halen, moeten we versnellen én intensiveren. Deze afspraken zorgen dat we slimmer, flexibeler en effectiever plannen en financieren. Daarmee halen we alles uit de kast om aan onze doelstellingen Kader Richtlijn Water (KRW) 2027 te kunnen voldoen.”

Uit de krant