De Tongelreep met voldoende water. (Foto: Waterschap de Dommel).
De Tongelreep met voldoende water. (Foto: Waterschap de Dommel).

Waterschapsbelasting omhoog

Algemeen 37 keer gelezen

REGIO - Waterschap De Dommel moet extra inzet plegen om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen. De waterschapsbelasting gaat daarom komend jaar omhoog. De prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen ook extra kosten met zich mee. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in november besloten om de belasting daarom met 4,9 procent te laten stijgen. 

De belastingopbrengsten bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten en voldoende water. Zuiveringsheffing is de belasting die geheven wordt om afvalwater te zuiveren. Deze gaan met 4,9 procent omhoog.  Dit betekent voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning een tarief van 207 euro per jaar (stijging van 9 euro). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van 350.000 euro) wordt dit bijvoorbeeld 275 euro (stijging van 8 euro).Voor agrarische bedrijven met een meerpersoonshuishouden in een woning van 350.000 euro met opstallen ter waarde van 250.000 euro en een omvang van 25 hectare wordt het tarief 1986 euro (stijging van 56 euro). De totale begroting van het waterschap voor 2022 bedraagt 128,1 miljoen euro. Het waterschap ervaart de verandering in het klimaat dagelijks. Het maakt het watersysteem kwetsbaar. Naast het steeds extremere weer neemt de vraag naar ruimte toe en wordt steeds meer (grond)water verbruikt. Bovendien is het water, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet schoon genoeg.  

Andere uitdagingen

Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving zoals natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een cruciale rol in al deze uitdagingen. In de begroting voor 2022 staan de doelen van het waterschap; beleidsmatig en financieel, die al eerder vastgesteld zijn in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Vincent Lokin, bestuurder en verantwoordelijk voor financiën, over de doelen: “In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen: een waterhuishouding die robuust, flexibel en in balans is met alle belangen in de omgeving én zorgt voor een goede waterkwaliteit.” Het waterschap voert een duurzaam financieel beleid op lange termijn en wil op korte termijn flexibel blijven. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de steeds snellere klimaatveranderingen en de nog onzekere gevolgen van de covid-pandemie.

Uit de krant

Uit de krant