Enkele mogelijkheden voor de looppaden met als uitgangspunt dat de bewoners  elkaar makkelijk ontmoeten voor een praatje.
Enkele mogelijkheden voor de looppaden met als uitgangspunt dat de bewoners elkaar makkelijk ontmoeten voor een praatje.

SLIMme wijk Malvalaan

vr 3 dec 2021, 07:00 Algemeen 51 keer gelezen

WAALRE - Het project SLIMme Wijk Malvalaan is een samenwerking van Wooninc, Zorg in Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de gemeente Waalre.

De SLIMme Wijk heeft de ambitie om een ‘Sociale, Leefbare, Innovatieve en Mensgerichte wijk’ te ontwikkelen. Elkaar ontmoeten speelt daarin een belangrijke rol. Zo werd in september een braderie georganiseerd waar bewoners en omwonenden konden meedenken en meepraten over de SLIMme Wijk. Bewonersgaven aan dat ze elkaar graag willen ontmoeten voor de gezelligheid, betrokkenheid en leefbaarheid van de wijk. Dat kan in een daarvoor bestemde ruimte, zoals een buurtkamer, of op straat. Het ontwerp van de omgeving kan weer leiden tot spontane ontmoetingen. De vraag rijst hoe de omgeving er dan uit moet komen te zien.

‘Elkaar ontmoeten speelt daarin een belangrijke rol’

In het onderzoek van de TU/e naar de ontwikkeling van de wijk, is ook een aantal workshops gehouden met bewoners, leden van de cliëntenraad, en medewerkers van woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober en de gemeente Waalre. Tijdens de workshops is geprobeerd te ontdekken wat van belang is om elkaar spontaan te ontmoeten. Daaruit kwam naar voren dat looproutes die alledaagse plekken met elkaar verbinden, zoals van de woning naar de supermarkt, een belangrijke rol spelen. Wanneer je deze looproutes zo ontwerpt dat buurtbewoners elkaar kruisen, is de kans op spontane ontmoeting groter. In gesprek met bewoners zijn afbeelden getoond van verschillende looproutes. Uit die gesprekken is een aantal behoeften en wensen opgehaald voor het ontwerp. Zo kwam naar voren dat het looppad ruimte moet bieden om elkaar te passeren én om even stil te kunnen staan voor een spontaan praatje. Bewoners hebben ook behoefte aan variatie in de samenstelling van bankjes langs de route. Een los bankje, twee bankjes recht tegenover elkaar, of juist bankjes in een hoek van 90 graden. Door variatie aan te brengen, kunnen bewoners zelf kiezen waar ze gebruik van maken. Deze behoeften worden zoveel mogelijk meegenomen door Wooninc. en Oktober in het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk.

Meer weten? Vragen kunt u mailen naar: malvalaan@tue.nl. Of kijk op de website:
www.slimmewijkwaalre.nl

Uit de krant