Een beeld van een eerdere rommelmarkt van het PMC. (Foto: John Kolen).
Een beeld van een eerdere rommelmarkt van het PMC. (Foto: John Kolen).

Lezers schrijven - Einde aan rommelmarkt PMC

vr 26 nov 2021, 12:00 Algemeen 26 keer gelezen

Het is voor iedereen een moeilijke en ingewikkelde tijd. Zeker met de wereldwijde pandemie. Hier zijn we voorlopig nog niet van af. Daarbij speelt mee, zeker in onze westerse wereld, een veel individualistische mentaliteit dan een paar decennia geleden.

Ziekte, privéomstandigheden en vooral de covidpandemie hebben voor ons Parochieel Missiecentrum Waalre (PMC) geleid tot een decimering van het bestuur. Door de covidpandemie hebben we de afgelopen twee jaar geen rommelmarkt kunnen organiseren. Daarbij hebben we ook te kampen met een senioren vrijwilligersbestand voor onder andere de bezetting van de kramen. Het is lastig om jongeren te motiveren om hun taken over te nemen. Na meer dan veertig jaar hebben we moeten besluiten om geen rommelmarkt meer te organiseren. Dat is ontzettend jammer, maar we mogen best trots zijn op alles wat er in de afgelopen jaren bereikt is. Afscheid nemen doet pijn. Zeker van vrijwilligers die jarenlang trouw hebben meegeholpen om de rommelmarkt te laten slagen, waarvoor nogmaals heel veel dank. Gezien de huidige situatie zal ook het jaarlijkse Driekoningen zingen in januari 2022 geen doorgang kunnen vinden.

Het betekent wel dat we een enorme terugval krijgen in onze inkomsten. Minder inkomsten betekent ook dat we minder kunnen uitgeven aan mooie projecten. Daarom hebben we moeten besluiten om van sommige projecten afscheid te nemen. De overgebleven projecten trachten we, met onze steun, te blijven continueren. 

Voor iedereen die PMC Waalre een warm hart toedraagt is een vrijwillige bijdrage meer dan welkom. Het rekeningnummer: NL31 RABO 0155 7954 65, t.n.v. R.K. Parochie Heilige Willibrord, inzake PMC Waalre, waarvoor bij voorbaat, dank namens alle ontwikkelingswerkers.

Het bestuur PMC Waalre

Uit de krant