De vragenlijsten gaven veel stof tot nadenken en werden weloverwogen ingevuld. Foto: Wilma Stofmeel.
De vragenlijsten gaven veel stof tot nadenken en werden weloverwogen ingevuld. Foto: Wilma Stofmeel.

Miriam van Moll is Sportformateur Waalre

Algemeen 7 keer gelezen

In 2018 tekende Minister Bruins, samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Gemeenten kunnen via NOC*NSF een Sportformateur aanstellen. De gemeente Waalre heeft hiervoor een onafhankelijke procesbegeleider aangetrokken: Miriam van Moll is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Op woensdagavond 27 november organiseerde zij een bijeenkomst in Het Huis van Waalre.

Waalre - Wethouder Alexander van Holstein opende de avond en introduceerde de gastspreker. Voor deze avond waren organisaties en sportverenigingen uitgenodigd en iedereen die zich betrokken voelde. De opkomst was groot, ruim vijftig gasten, en heel divers. Veel mensen vanuit de (ouderen)zorg, onderwijs, kinderopvang, fysiotherapie, sport en werk. Om de aanwezigen meteen maar in beweging te krijgen had Van Moll een aantal stellingen, bijvoorbeeld ‘wat is de norm voor gezond bewegen’. Door naar rechts of juist links te lopen, maakten de aanwezigen hun keuze. In veel opzichten kwam Waalre positief uit de bus, alleen sport en bewegen voor mensen met een beperking scoorde slecht.

Na deze warming up volgde een uitleg van de doelstelling van het Sportakkoord: “De doelstelling is dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, plezier hebben in sport en beweging. Dat er aandacht is voor veilig sporten en een gezonde levensstijl. Mensen moeten de eigen verantwoording nemen, afhankelijk van de omgeving. Belangrijk is dat er vitale sportaanbieders zijn die zich aanpassen aan de hedendaagse sport. Er moeten afspraken met elkaar gemaakt worden over sociaal gedrag en verenigingen moeten toekomstbestendig worden gemaakt.”

In de zaal hingen op verschillende plaatsen grote formulieren met vragen. De aanwezigen werden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan en de vragen op de formulieren met elkaar te bespreken en te beantwoorden: wat is positief, wat kan er beter, geef suggesties en zo meer. Wat daar uit kwam werd opgeschreven en naderhand besproken. Raadslid Christine Eeken van Hoof, maakte zich hard voor een uitwisseling van sportkleding: “Sportkleding is duur, kinderen groeien daar snel uit. Niet iedereen heeft een dikke portemonnee, maar vraagt niet graag rond voor tweedehands sportkleding. Daar is zeker een markt voor.”

Het is de taak van Miriam van Mol om als onafhankelijke Sportformateur, de partijen te begeleiden in het proces naar gelijkwaardige partners die overeenstemming bereiken over een Lokaal Sportakkoord. Daar zijn er vervolgbijeenkomsten gepland op woensdag 5, 12 en 19 februari, eveneens in Het Huis van Waalre.

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier op: www.ssnb.nl/sportakkoord-waalre.

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Miriam van Moll: m.v.moll@ssnb.nl of 06-20491909.

Uit de krant