<p>Bijna een kwart van de vijftienjarigen leest zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten&nbsp;</p>

Bijna een kwart van de vijftienjarigen leest zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten 

(Foto: )

Aftrap Leesoffensief: Lezers maak je samen

Brabant - Bijna tweehonderd directeuren, bestuurders en managers van Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders en ambtenaren van de provincie Noord-Brabant toonden hun betrokkenheid op donderdag 22 april bij de aftrap van het Leesoffensief Brabant. Vanuit Eindhoven waren ook de Bibliotheek Eindhoven, het Stedelijk College, Van Maerlantlyceum en de gemeente Eindhoven aanwezig.

Tijdens de online aftrap werden kennis en ervaringen gedeeld met het oog op één gezamenlijke ambitie: alle Brabantse jongeren geletterd de wereld in.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde vrije tijd, cultuur, sport, bestuur en veiligheid van Provincie Noord-Brabant, opende de bijeenkomst en benadrukte dat lezen een vaardigheid is die je moet leren én vooral bijhouden. Als voormalig directeur van een ROC weet hij als geen ander wat het belang van lezen is voor het toekomstperspectief van jongeren.

“Het is voor elke mbo-student belangrijk om voldoende leeskilometers te maken. En zeker voor studenten die in het onderwijs aan de slag gaan. Lezen zou iedere dag onderdeel van hun werk uit moeten maken”, aldus de gedeputeerde.

Wim Daniëls

De aanwezigen hingen vervolgens aan de lippen van schrijver Wim Daniëls. En dat is nu precies de kunst van het vak; zorgen dat mensen worden meegenomen in het verhaal. De schrijver liet de aanwezigen beseffen hoe fantastisch taal is en dat het vooral belangrijk is om kinderen de wondere wereld van het verhaal te laten ontdekken. Sam, de 12-jarige Brabantse winnares van de Nationale Voorleeswedstrijd verwoordde het als volgt: “Lezen is leuk als je wordt meegenomen in het verhaal, dat je niet meer naar letters aan het kijken bent, maar dat je beelden in je hoofd ziet.” Leesoffensief Brabant gunt dit ieder kind.

Taalachterstanden bij jonge kinderen (0-6 jaar) haal je nauwelijks nog in, vertelde bibliothecaris Wietske van Kilsdonk van NOBB. “Maar je kunt grotere slagen maken als je met elkaar werkt aan hetzelfde doel.” Gerlien van Dalen, directeur van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie, voegde daaraan toe dat alle instanties en personen rondom het kind kunnen zorgen voor een inspirerende leesomgeving. “Iedere euro die je nu in (de leesbevordering van) een kind stopt, verdubbelt qua waarde, omdat het kind zich later beter kan redden.” Structureel investeren in leesbevordering is dus noodzakelijk, daar zijn de aanwezigen het over eens.

Laaggeletterd

Inmiddels leest bijna een kwart van de vijftienjarigen zo slecht dat ze het risico lopen laaggeletterd de school te verlaten. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. Daarnaast bedragen de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid ruim € 1,1 miljard per jaar. Voor Brabant betekent dit verhoudingsgewijs zo’n € 176 miljoen. Investeren in geletterdheid kost geld, maar door er niet in te investeren kost het de samenleving uiteindelijk nog veel meer.

Initiatieven

Tijdens de aftrap werden tal van initiatieven genoemd die de toehoorders inspireerden. BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school kwamen ter sprake. Zo ook de succesvolle gezinsaanpak van Waalwijk Taalrijk, waarbij ingezet wordt op een grotere functionele geletterdheid bij ouders én kinderen van nul tot achttien. Wethouder Dilek Odabasi van gemeente Waalwijk vertelde over de Verteltas die zij hierbij inzetten voor ouders en kinderen in samenwerking met een leesconsulent van de bibliotheek. “Wat is er mooier dan een kind aandacht geven en het tegelijkertijd iets leren, zonder dat ze het beseffen.”

Vervolgbijeenkomsten

De komende periode organiseert Leesoffensief Brabant regionale vervolgbijeenkomsten. De eerste vervolgbijeenkomst richt zich op de doelgroep voortgezet onderwijs (vmbo) en vindt plaats op 16 juni 2021. Dan staat lezen in het voortgezet onderwijs centraal.

Tijdens de aftrap van Leesoffensief Brabant werd goed duidelijk: Lezers maak je SAMEN! Alle partners in de keten – ouders, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, bibliotheek, gemeente, provincie en landelijke partijen gaan samen voor lezen!

Organisaties kunnen zich uiteraard nog steeds aansluiten bij het Leesoffensief Brabant door dit kenbaar te maken bij de bibliotheek. Meer informatie over Leesoffensief Brabant is te vinden op:

https://www.leesoffensiefbrabant.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden