<p>Het oude Sint Joris College aan de Elzentlaan</p>

Het oude Sint Joris College aan de Elzentlaan

(Foto: Sint Joris College)

Scholengroep Het Plein wordt Parmant Scholen

Eindhoven - Scholengroep Het Plein (SHP) in Eindhoven, zes scholen voor voortgezet onderwijs, heeft haar naam veranderd in Parmant Scholen. De nieuwe naam moet nadrukkelijk de aandacht vestigen op de kernwaarden van de scholengroep: kansrijk, diversiteit en bijdragen(d).

“In onze filosofie staan onder meer een goed leiderschap en een moreel kompas centraal”, zegt rector Corinne Sebregts. “Onze gedachte is dat iedereen van de zes scholen, zowel leerlingen, ouders als medewerkers, ‘morgen mooi maken’. Dat is dan ook onze nieuwe slogan: jij maakt morgen mooi. Wij helpen niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers tot bloei te komen. Met kennis, maar ook op andere manieren. In het geval van leerlingen met als doel dat ze uitgroeien tot evenwichtige personen.”

De naam Parmant Scholen sluit naadloos aan bij die filosofie. Sebregts: “De naam staat voor zelfbewust, optimistisch, open tegemoet treden van de toekomst, het uitstralen van vertrouwen. Maar ook zelf de moeite waard zijn, zelf iets uitstralen.”

Het Sint-Joriscollege, Helder havo/vwo, Aloysius De Roosten, Vakcollege Eindhoven, Antoon Schellenscollege en Praktijkschool Eindhoven bieden een compleet aanbod regulier voortgezet onderwijs. Ze tellen in het totaal 2800 leerlingen uit onder meer Eindhoven, Waalre, Nuenen en Geldrop. De scholengroep valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg.

Clusters

In het kader van de veranderingen worden met ingang van 1 augustus drie clusters gevormd van scholen die overigens nu al samenwerken.

Cluster mavo, havo en vwo wordt gevormd door het Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo (directeur: Peter van den Eijnde).

Cluster vmbo bestaat uit Vakcollege Eindhoven en Aloysius De Roosten (directeur: Ellen van den Heuvel).

Cluster Praktijkonderwijs en vmbo wordt gevormd door Praktijkschool Eindhoven en Antoon Schellenscollege (directeur: Liesbeth van Vught).

De zogeheten herpositionering van Scholengroep Het Plein vloeit voort uit het Schoolplan 2019-2023, waarin onder meer de kernwaarden en de filosofie zijn geformuleerd. De veranderingen sluiten ook aan bij de visie Koers 2023 van Ons Middelbaar Onderwijs, het zogeheten bevoegd gezag van de zes scholen.

Meer informatie:

https://www.parmantscholen.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden