<p>v.l.n.r. Marion van Zoom, raad van bestuur Oktober, Laurent de Vries, voorzitter van het college van bestuur van Summa College en Jessica Vogel, Raad van Bestuur Oktober</p>

v.l.n.r. Marion van Zoom, raad van bestuur Oktober, Laurent de Vries, voorzitter van het college van bestuur van Summa College en Jessica Vogel, Raad van Bestuur Oktober

(Foto: )

Opleidingen aanpassen aan praktijk

De bestuurders van ouderenzorgorganisatie Oktober en het Summa College hebben een convenant ondertekend waarin zij aangeven de bestaande samenwerking in het kader van leren en ontwikkelen te intensiveren. Samen werken aan toekomstgericht opleiden van kwalitatief sterke zorgprofessionals staat voorop.

REGIO - Oktober en het Summa College verbeteren samen de kwaliteit van het samen opleiden door theorie en praktijk steviger te verbinden en op elkaar af te stemmen voor alle betreffende opleidingen. Ze optimaliseren en stroomlijnen het opleidingsproces ten behoeve van de studenten, de werkbegeleiders van Oktober en de docenten van Summa College. Zo leiden ze samen toekomstgericht op, zowel voltijd als deeltijd, flexibel en op maat, voor opleidingen in de zorg. Bij nieuwe opleidingen kijken Oktober en Summa College samen hoe het opleidingsaanbod het beste aansluit bij de praktijk op de werkvloer.

Gedeelde visie

Oktober en Summa College hebben daarbij een gedeelde visie op leren en ontwikkelen. Zij vinden het belangrijk dat medewerkers én studenten werken en leren in dialoog met elkaar en eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelpad. Zodoende investeren alle medewerkers in hun vakmanschap en leveren ze kwalitatief goed werk. Daarnaast gelooft Oktober in de kracht van samenwerken. Een samenwerking met kennisinstituten, waaronder Summa College stelt Oktober in staat om zelfbewuste en ondernemende professionals op te leiden en te behouden.

Samenwerkingsdriehoek

Door de bestaande samenwerking tussen Oktober en Summa College te verstevigen, optimaliseert de samenwerkingsdriehoek tussen student, werkbegeleider en docent van Summa College. In de samenwerkingsdriehoek worden werkbegeleiders en studenten gestimuleerd om met elkaar in dialoog te gaan over hun werk en na te denken over hoe het morgen nog beter kan. Dit kan tijdens het werk of op een meer georganiseerde manier. Zij willen dat alle betrokkenen actief kennis en ideeën delen en de voeren over wat is goed vakmanschap en wat is nodig om te kunnen leren.

Een resultaat van de samenwerking is het verstevigen van de positie van werkbegeleiders bij Oktober. Ook het tijdig voorbereiden van studenten op hun stage is een belangrijk speerpunt. Het Summa college versterkt dit door meer praktijk gastlessen in het curriculum op te nemen, zodat studenten eerder kennismaken met de casuïstiek en complexiteit van de doelgroep bij Oktober.

Goede opleidingen

“Binnen Oktober creëren wij een omgeving waarin studenten en medewerkers zorg verlenen, leren en innoveren. Het is belangrijk om altijd te blijven leren, als individu maar ook als organisatie. Alleen op die manier kunnen we ook in de toekomst goede zorg blijven leveren. Daarom creëren we een aantrekkelijke leer- en werkomgeving die bijdraagt aan het aantrekken en behouden van medewerkers en dragen we bij aan het vergroten van het welbevinden van cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Wij geven een krachtige en flexibele leeromgeving vorm waarbinnen studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen”, aldus Jessica Vogel en Marion van Zoom, Raad van Bestuur Oktober.

“De vraag om personeel bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties is groot en stijgt”, zegt Thea van Riel, directeur Summa Maatschappij & Gezondheid. “Samen met Oktober kunnen we starters en zij-instromers flexibel, op maat en efficiënt opleiden. Met gezamenlijke coaching helpen we enerzijds mensen aan kwalificaties voor een beroep en een toekomst in de zorgsector. Anderzijds is het een goede en verantwoorde manier om in korte tijd nieuwe vakmensen op te leiden, die al vanaf de start van hun traject inzetbaar zijn op de werkvloer. Juist in coronatijd – nu de sector onder druk staat – is dit hard nodig. Het convenant bekrachtigt onze gezamenlijke visie en inzet.”

Oktober is een innovatieve ouderenzorgorganisatie met 8 woonzorglocaties, dagbestedingshuis, hospice, thuiszorg en welzijnsdiensten in de Kempen, Veldhoven en Waalre. Meer informatie: zorginoktober.nl.

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en heeft ruim 16.000 studenten. Zij biedt meer dan 300 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden