<p>Een overzicht vanuit de drone van de oefening bij De Meeris.</p>

Een overzicht vanuit de drone van de oefening bij De Meeris.

(Foto: )

Van veiligheid naar schijnveiligheid

WAALRE - Brandweer Aalst-Waalre en brandweer Veldhoven hebben in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren De Meeris, maandag 28 september een brandoefening gehouden.

Doorgaans worden oefeningen niet aangekondigd bij de bewoners vanwege het verrassingseffect. Bij deze brandoefening is er voor gekozen om de bewoners vooraf, wel te informeren vanwege de samenstelling van de bewoners en gemiddelde leeftijdsgroep. Ook bewoners van de aanliggende straten waren vooraf geïnformeerd. Het HOE en WAT van de oefening was achterwege gelaten vanwege toch nog creëren van een verrassingseffect.

Het oefenscenario gaf aan dat om 19.00 uur de brandweer in een van de garageboxen een auto had aangemerkt als volledig elektrische auto die in brand stond. Met rookgeneratoren en andere ensceneringsmaterialen is de kelder in de (nep) rook gezet en werd er met verlichtingseffecten zo echt mogelijk een brand gesimuleerd. De meldkamer was telefonisch op de hoogte gesteld van deze oefening zodat zij wisten dat het alarm af zou gaan.

Omstreeks 20.00 uur is een melding gedaan om met prio 2, ofwel niet spoedeisend, naar Waterplas de Meeris, ter hoogte van straat de ‘Dijkbeemd’ te rijden vanwege een brandgeur die door een passant werd opgemerkt waarna hij de brandweer heeft gebeld.

Tijdens de rit is opgeschaald naar prio 1, wel spoedeisend, omdat er van het appartementcomplex De Meeris dat aan de Dijkbeemd ligt, een automatisch brandalarm was binnengekomen. Ook zou er een (nep) gewonde zijn op de 2e etage.

Na aankomst van eerste TS (tankautospuit) arriveerde ook een tweede TS van de brandweer.

Omdat de gewonde op de 2e etage van de Zuidtoren lag, is de hoogwerker uit Veldhoven opgeroepen. De patiënt bleek iemand met hartklachten te zijn waarop een reanimatie volgde. Dit is een reden dat een patiënt niet verticaal vervoerd mag waardoor er dus een hoogwerker nodig worden dus een mooie klus om voor de hoogwerker van Veldhoven om de patient veilig naar beneden te laten. De ‘patiënt’ heeft het overleefd door de juiste reanimatiebehandeling.

Uit communicatie met de brandweerlieden van de hoogwerker is duidelijk geworden dat deze gezien locatie en obstakels als zwerfkeien geen stempelsteun-mogelijkheden heeft, zodat bewoners op de 3e etage en hoger niet gered kunnen worden bij een echte brand. Ook is het niet mogelijk om de hoogwerker aan de Noordzijde te positioneren.

Ook is gebleken dat er tussen de aparte Zuid- en Noordtoren geen interne verbinding is. Met uitzondering van de garage, kunnen bewoners niet naar elkaars verdieping, en zijn het als het ware 2 verschillende complexen.

Rond 21.30 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven waarna er in de parkeerkelder door betrokkenen is geëvalueerd.

Voorlopige eindconclusie:

Vanuit de bewoners zijn veel evaluatiepunten gekomen.

De belangrijkste zijn: er moet op elke verdieping een alarm geluidsinstallatie komen zodat iedereen weet wanneer er brand is. Bewoners moeten een vluchtplan hebben met duidelijke instructies wat te doen. Ramen en deuren sluiten is noodzakelijk. Niet alle bewoners kunnen gered worden bij een calamiteit. Vanaf 3e etage en aan de Noordzijde is het onmogelijk om een hoogwerker (redvoertuig) in te zetten. Ook voor de brandweer kwamen enkele kleine evaluatiepunten naar voren. Deze zijn uitgebreid intern besproken.

Voor deze oefening waren de architect, bouwmaatschappij en projectontwikkelaars van De Meeris plus BFM vastgoedbeheer. uitgenodigd om te leren van eerder opgestelde procedures om die indien nodig voor projecten in de toekomst aan te passen dan wel te wijzigen. Helaas was er niemand aanwezig.

Wel gaat er een dringend advies uit om in de toekomst te voorkomen dat brandweer bij projecten als adviseur betrokken moet worden. Zodat architect en projectontwikkelaar in ieder geval kunnen garanderen dat ALLE verdiepingen van een groter complex van een luid alarm zijn voorzien. Daarnaast hebben ook bewoners op hogere etages het recht om gered te kunnen worden door een hoogwerker.

Het was zeer leerzaam en vooral ook noodzakelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden