<p>Maarten van der Sande aan het woord.&nbsp;</p>

Maarten van der Sande aan het woord. 

(Foto: Bart Bruijnen)

Iedereen mag meepraten in Waalre

Met de inspiratiesessie van afgelopen woensdag 30 september, waar onder anderen de sprekers professor Gabriël van den Brink (hoogleraar filosofie, Amsterdam, en emeritus hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Tilburg) en Wil van der Coelen (onder andere ambtenaar voor zelfsturing en gemeenschapsontwikkeling, gemeente Peel en Maas) een betoog hielden, is een aftrap gemaakt voor het burgerparticipatieproject Waalre in Dialoog.

WAALRE - Burgers hebben meer invloed dan ze zelf vaak denken. De verwezenlijking hiervan gebeurt feitelijk door simpelweg actie te ondernemen. De overheid stimuleert af en toe ook burgerinitiatieven, maar die moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Maar Waalre in Dialoog – met initiatiefnemers Pieter Donders, Maarten van der Sande en Henk de Vrind – wil verder gaan dan dat. Verder dan wat inspraak in de inrichting van een speeltuin. Waalre in Dialoog wil zaken aanpakken die overheden laten liggen. Waalrenaren moeten de gemeente inzetten, niet andersom. Het moet bottom-up: de burgers hebben plannen, en waar nodig is er behoefte aan overheidsparticipatie. Van der Coelen geeft in het verlengde hiervan aan dat er in dit proces ook best nog wel wat vriendelijk af te dwingen valt; er zijn immers meer inwoners dan gemeenteambtenaren.

De bijeenkomst en het project Waalre in Dialoog worden officieel geopend met een prachtige lezing van professor van den Brink die niet alleen de vinger op de zere plek van de samenleving weet te leggen, maar ook een oplossing biedt: de mens is van nature geen puur zelfzuchtig wezen – het neoliberalisme heeft zijn gratie verloren en moet plaats maken voor het coöperatieve denken en handelen.

Na de voordrachten van de twee interessante gasten komen de initiatiefnemers een voor een aan het woord om Waalre in Dialoog verder toe te lichten. Ze wijzen hierbij op de website en de groeimogelijkheden van het project. Interactie vanuit de zaal geeft blijk van veel enthousiasme voor het gebeuren.

Het is kwart voor tien. De avond – hoe bijzonder boeiend ook – moet eindigen. Men moet gespreid naar buiten. Er kan niet eens meer een glas gedronken worden. Voor Hollanders is dat geen probleem, maar voor Brabanders blijkt maar weer hoe onevenredig zwaar de coronamaatregelen hun karakter in de weg zitten. Wederom een signaaltje om meer vanuit de gemeenschap zelf te laten leven; al kunnen sommige, door overheden opgelegde zaken uiteraard niet zomaar ontweken worden.

Het project Waalre in Dialoog heeft sowieso een mooie start gemaakt. En iedereen kan en mag meedoen.

Meer informatie

www.waalre-in-dialoog.org

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden