<p>&nbsp;Prof. Gabri&euml;l van den Brink is een van de sprekers op 30 september.&nbsp;</p>

 Prof. Gabriël van den Brink is een van de sprekers op 30 september. 

(Foto: Patrick van der Sande)

'Inspiratie voor betrokken burgers'

In het Huis van Waalre vindt 30 september vanaf 19.30 uur vind de aftrap plaats van een ambitieus en bijzonder initiatief ‘Waalre in Dialoog’. De initiatiefnemers willen burgers met elkaar in gesprek brengen over tal van onderwerpen en thema’s die leven onder de inwoners van Waalre. Het doel is het verstevigen van het sociaal weefsel in Waalre en het ontplooien van burgerinitiatieven waarmee burgers meer grip krijgen op hun eigen leefomgeving.

WAALRE - Als inspiratie voor de beweging in Waalre zijn twee sprekers uitgenodigd, elk met een aansprekend verhaal over gemeenschapsontwikkeling en de coöperatieve samenleving.

Prof. Gabriël van den Brink
De eerste spreker is prof. Gabriël van den Brink, emeritus hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde (Tilburg) en hoogleraar aan Centrum Ethos van de VU Amsterdam.

Wil van der Coelen
De tweede spreker is, Wil van der Coelen, regisseur zelfsturing van de gemeente Peel en Maas: een gemeente die veel ruimte geeft aan eigen inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving.

Zelf aan de slag
Na de inleidingen worden de deelnemers in de zaal betrokken bij het gesprek. Vervolgens wordt het initiatief ‘Waalre in Dialoog’ nader door de initiatiefnemers toegelicht. Het is hun ambitie om alle burgerinitiatieven te steunen met het aandragen van specifieke deskundigen en het delen van kennis en ervaringen met soortgelijke plannen.

Lokale samenwerkingen
Waalre in Dialoog bevordert lokale samenwerkingen van burgers die zich inzetten voor de eigen leefomgeving. Burgers die niet achterover hangen en afwachten waar de overheid mee komt, maar burgers die zelf aan de slag gaan met uiteenlopende initiatieven. Dat kunnen burgerinitiatieven zijn zoals een speelplaats voor kinderen, vergroening van de straat of een biologische voedseltuin, maar ook initiatieven op het gebied van zorg, armoede, wonen, energie of het klimaat. Er is volop ruimte om ideeën en thema’s aan te dragen.

Informatie i.v.m. corona
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Wel is vanwege de corona-maatregelen vooraf aanmelden verplicht. Dat kan via de website www.waalre-in-dialoog.org.
Omwille van de 1.5 meter-richtlijn kunnen maximaal 80 mensen deelnemen. Er is geen pauze of borrelmogelijkheid om groepsvorming te voorkomen. Binnentreden en verlaten van de zaal gebeurt gereguleerd.

Voor meer informatie over de sprekers, de avond en het initiatief Waalre in Dialoog:

www.waalre-in-dialoog.org

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden